Handlingsplan for kvinnelige gründere

Foto; Shutterstock (C)

Venstre får hele Stortingets støtte til sitt forslag om å utarbeide en handlingsplan for kvinnelige gründere. Regjeringen får i oppdrag fra Stortinget å utarbeide en handlingsplan for kvinnelige gründere, med tiltak som gjør at man bedre kan legge til rette for at flere kvinner kan starte egen bedrift.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

– Jeg er veldig glad for at et samlet storting stiller seg bak Venstres forslag om å legge til rette for flere kvinnelige gründere. Vi må støtte alle de modig og dyktige kvinnene som allerede har startet opp for seg selv eller går med planer om å gjøre det, sier Venstreleder Trine Skei Grande.

Venstre mener det må legges bedre til rette for at flere kvinner kan sette sine ideer ut i livet og skape en arbeidsplass for seg selv og kanskje noen andre. Dårlige rammevilkår for gründere rammer særlig kvinner, og i en tid med store omstillinger er det særlig viktig å styrke sikkerhetsnettet til dem som er villige til å satse på nye næringsveier. Venstre har gjennom budsjettsamarbeid med regjeringen styrket sosiale rettigheter for gründere ved å gi selvstendig næringsdrivende full rett til omsorgs- og pleiepenger når barn eller andre nære blir syke. Det er et viktig steg i riktig retning, men det er behov for å gjøre mer når det gjelder sosiale rettigheter.

– Vi må støtte alle de modig og dyktige kvinnene som allerede har startet opp for seg selv eller går med planer om å gjøre det, sier Venstreleder Trine Skei Grande.

Den lave andelen kvinnelige gründere gjør at en også må se nærmere på om det er andre faktorer som hemmer kvinnelige gründere, og målrette tiltakene bedre enn i dag. Venstre mener også at det i større grad må gis rom for at private aktører kan tilby tjenester innenfor kvinnedominerte sektorer som helse og omsorg. Kvinner innenfor kvinnedominerte sektorer har færre karriereveier som kan utløse høyere lønn, og få alternative muligheter i tjenesteytende næringer som kan bidra til å heve lønnen. Venstre mener det derfor bør legges til rette for at private aktører kan tilby flere tjenester til det offentlige, særlig innenfor kvinnedominerte sektorer

Av Venstres 12 opprinnelige forslag foreslår en samlet komite at 7 av disse vedtas, mens komiteens mindretall (Arbeiderpartiet og KrF) støtter ytterligere 2. Det vil si at det er flertall for 9 av Venstres 12 forslag i Stortinget.

Les forslaget på Stortingets nettsider

– Selv om Venstre er svært fornøyde med at Stortinget trolig vedtar 9 av 12 forslag er vi samtidig litt overrasket over at Frp og Høyre ikke støtter forslagene om å legge bedre til rette for flere tjenesteytende næringer innenfor kvinnedominerte sektorer som helse- og omsorgssektoren og til mer gründerskap i offentlig sektor og vi er tilsvarende overrasket over at Arbeiderpartiet ikke støtter forslag om en kompetansepott for «lavstatusyrker» i offentlig sektor, sier Trine Skei Grande.

Det er imidlertid fortsatt mulig å snu, fordi Venstre vil fremme disse forslagene under Stortingets behandling 23. mai.

Venstre har allerede fått gjennomslag for å gi selvstendig næringsdrivende full rett til omsorgs- og pleiepenger når barn eller andre nære blir syke, og sørget for bedre mulighet til å sette av penger til sin egen pensjon. Det styrker det sosiale sikkerhetsnettet for de som skaper morgendagens arbeidsplasser. Nå må vi også styrke sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende. Det bør inngå i planen som Stortinget nå ber om, avslutter Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**