Hvordan gikk det med Stavanger kommune i 2016?

Jan Erik Søndeland i Stavanger bystyre, Foto: Stavanger Venstre

Mandag gjennomgitt bystyret kommuneåret og årsregnskapet for 2016. I saken, som på papiret kunne virke for de spesielt interesserte, kunne man finne en lang rekke interessante lyspunkter. God fart i fremtidsrettede satsinger på eldreomsorg, miljø og digitalisering, solide grep for sysselsetting og næringsutvikling, og ikke minst et solid overskudd på 159 millioner kroner. Jan Erik Søndeland (V) oppsummerte på vegne av Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Innlegget følger i sin helhet:

Ordfører,

Årsrapporten for 2016 er i det store og hele oppløftende lesning og viser at administrasjonen har jobbet godt gjennom året som gikk.

Smartby, digitalisering, leve hele livet og den nye miljøplanen, er bare noen av de mange viktige arbeidene som nå pågår i kommunen. Disse er godt igang, og for hver årsrapport i årene fremover, skal vi glede oss til, og forvente å lese om stadig flere og bedre resultater fra disse innsatsområdene.

Regnskapsåret 2016 ga oss et solid overskudd. Naturligvis en gledelig overraskelse, men sannsynligvis óg et engangstilfelle, så det er ingen grunn til å bestille inn champagne til årets budsjettforhandlinger.

Smartby, digitalisering, leve hele livet og den nye miljøplanen, er bare noen av de mange viktige arbeidene som nå pågår i kommunen.

Det vil være behov for måteholdenhet og stram økonomistyring også i årene fremover. Nå har vi startet på arbeidet med omstilling, effektivisering og kostnadsreduksjoner. Venstre er klokkeklare på at dette må fortsette i minst like stort tempo som før, selv med et positivt overskudd nå i 2016.

Så kommer det positive signaler fra næringslivet. Det er tegn som tyder på at bunnen i lavkonjukturen nå kan ligge bak oss. Men skulle det inntrykket manifestere seg gjennom økte skatteinntekter det kommende året, ja da er det virkelig tiden for å holde hodet kaldt.

Det er da rådmannen og hans stab blir testet. Det er da vi politikere blir testet. For det er som kjent mye vanskeligere å si nei i gode tider, enn i dårlige tider. Ansvarlige politikere er klar over det, men jeg tillater meg likevel ordfører, å understreke dette poenget nå foran bystyret.

Bystyrets tydelige ambisjon må være at neste gang en finans- eller oljekrise treffer byen, så skal vi være enda bedre forberedt. Da, må vi vise måtehold i gode tider. Neste gang en stor krise treffer oss, kan den bli enda mer langvarig enn den vi har sett til nå i denne omgang.

Jan Erik Søndeland (V) ga rådmannen velfortjent honnør etter et godt gjennomført 2016.

Og utfordringene er ikke over. I årsrapporten leser vi at utgiftene til økonomisk sosialhjelp ifjor økte med 17 %. Jeg har truffet noen av de som har mistet jobben, og som er rett før de må inn i sosialhjelp. Å se motløsheten og fortvilelsen i øynene på noen av disse – det gjør sterke inntrykk på meg, ordfører.

Bystyret bør ha mer enn nok motivasjon til å jobbe for å bygge nye næringsbein for byen vår, utenfor fossil energisektor.

Til slutt ordfører, vil jeg på vegne av Venstre gi honnør til administrasjonen for deres forslag til disponeringer av 2016-overskuddet. Det er klokt å sette av penger til pensjon og det er både klokt og offensivt å opprette et eget digitaliseringsfond. Når vi nå kombinerer dette med det nyopprettede statlige digitaliseringsfondet, vil vi også kunne mangedoble effektene av investeringene på en måte som også kommer andre kommuner i landet til gode.

Vi er også spesielt tilfredse over at rådmannen vil ta i bruk gevinstrealiseringsmetodikk, noe vi Venstre har utfordret rådmannen på tidligere, i kommunalstyret for Finans. Dette gjør det nemlig mulig å måle de økonomiske gevinstene som oppnås, slik at de kan tilbakeføres for å opprettholde fondet over tid.

Alt i alt ordfører, 2016 var et veldrevet kommuneår, og Venstre er trygge på at rådmannen og administrasjonen vil levere de resultatene vi forventer også i 2017.

Takk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**