Bussvei langs Foruskanalen

Debatt i bystyret i går, mandag 22 mai. Innlegg av Kjartan Alexander Lunde.

 

Ordfører,
Dette skaper flott trase for bussveien gjennom hovedaksen av Forus Vest, og i tillegg et veldig god og attraktivt sykkelnett igjennom området.
Vi trenger påkoblingspunktet til sykkelstamveien på Forus slik som i alternativ B.
Dette er anbefalt både av fylkesmannen og sykkelekspertisen i vår egen administrasjon
Her er store arbeidsplasser inn i nettopp dette området. Påkoblingspunktet tar kun litt av staten sin eiendom gjennom at Posten Norge får litt mindre areal. Det er det verdt når vi bruker over en milliard statlige kroner på sykkelstamveien.
Og opparbeidelsen over Posten sin eiendom skal uansett ikke skje før Posten flytter til Gandal om et par år til. Derfor er det veldig fornuft å gjøre slik som rådmannen foreslår; nemlig å gå for alternativ B – det alternativet med best sykkelløsning.
Ordfører,
Dette er et område med flere kontorarbeidsplasser allerede. Og flere vil det forhåpentligvis bli i de neste årene. Denne planen med flott bussvei, fint grøntdrag og gode sykkelveier vil gjøre alt klart for en videre utvikling her.
Sammenkoblet med sykkelstamveien så vil sykkelnettet på Forus bli enda bedre. Derfor er vi i Venstre veldig glade for at det er det mest sykkelvennlige alternativet som blir vedtatt av bystyret i dag.
Takk.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**