Bekymring og bekymring, fru Blom …

– Jeg forstår oppriktig talt ikke noe når Sahfana Mubarak hevder at Arbeiderpartiet prioriterer eldreomsorg i motsetning til dagens blåblå regjering, skriver Per A. Thorbjørnsen (V).

Alt skal jo liksom bli radikalt bedre hvis det blir regjeringsskifte. Jeg har min sterke tvil om det!

Av: Per A. Thorbjørnsen, leder av kommunalstyret for miljø og utbygging (V)

Det er knapt til å tro! Her har regjeringen som del av flere tiltakspakker mot arbeidsledigheten overført 221 millioner kroner direkte til Stavanger kommune, og så kommer Sahfana Mubarak fra Arbeiderpartiet og kaller det hele en bløff i et leserinnlegg her i avisen 8. mai.

En bløff? Er det en bløff at det er blant annet avsatt 40 millioner kroner til å rehabilitere samtlige bad på tre av sykehjemmene? Er det en bløff at det nå er avsatt 20 millioner til fullfinansiering av Nye Tou?

Er det en bløff å sette av 10 millioner til asfaltering, 16 millioner til utbedring av kaier i friområder, 10 millioner til rehabilitering av barnehager og nærmere 50 millioner til vedlikehold av vår store eiendomsmasse?

I statsbudsjettet 2017 vedtok Stortinget (regjeringen, Venstre og KrF) et særskilt motkonjunkturtilskudd til kommunene i Sør- og Vestlandet på 650 millioner kroner. Så kalles det en bløff?

Arbeiderpartiet må gjerne si de ville bevilget mer. De må gjerne si pengene skulle kommet før. Men å kalle det en bløff er ganske enkelt uriktig. Klart at de 221 millioner er viktige for sysselsettingen!

Nå er vi snart ferdige med byggingen av nye Lervig sykehjem, til om lag 470 millioner kroner. Så skriver Mubarak at det er krevende for ansatte å jobbe på sykehjem med dårlig bygningsmessig standard. Da snakker vi sannsynligvis om blant annet Våland og Mostun sykehjem.

Sammen med Petri aldershjem skal disse nedlegges i løpet av 2017. I tillegg er samtlige bad på Slåtthaug-, Haugåstunet- og Sunde sykehjem i ferd med å bli rehabilitert, blant annet for å bedre arbeidssituasjonen for de ansatte.

Aggregater både på sykehjemmene fra 80-tallet og på de andre sykehjemmene ble skiftet 2015–2016. Samtlige ventilasjonsanlegg styres sentralt i energiavdelingen i Stavanger Eiendom.

På alle sykehjemmene fra 80-tallet og fra 90-tallet er det skiftet sykesignalanlegg til moderne IP-basert anlegg som man koble til brannalarmanlegget, LYNC, porttelefon, portkamera, fallalarmer, GPS, trygghetsalarm, mm. I tillegg er signalanlegg på Ramsviktunet oppgradert nylig.

Ingenting av dette nevnes i Mubaraks kronikk, tvert imot hevder hun det ikke investeres én krone i rehabilitering og vedlikehold i våre sykehjem!

Flertallspartiene i Stavanger har gjentatte ganger slått fast betydningen av eiendomsmessig verdibevaring, og satte av nærmere 30 millioner i budsjettet til løpende rehabilitering i 2017. Nå hevder altså Arbeiderpartiet at det satses for lite på rehabilitering. Men hva har de selv stemt for i bystyret?

Sannheten er at de i sine egne budsjettforslag kun har satt av 5 millioner til rehabilitering, for 2016 og 2017! Ap snakker med to tunger! I avisen later de som de er byggrehabiliteringens beste venn. Virkeligheten er en dessverre helt annen.

Jeg har ikke et påtrengende behov for å skryte av politikere fra andre partier, men rett skal være rett. Det er Frps Leif Arne Moi Nilsen som i en årrekke har kjempet en kamp for å øke de kommunale vedlikeholdsmidlene. Arbeiderpartiet var med i flertallskonstellasjonen i åtte år, ikke husker jeg at partiet gjorde rehabilitering av eiendomsmassen til superprioritering i disse periodene.

Dessuten, i motsetning til hva Mubarak forsøker gi uttrykk av, har Stavanger kommune både administrativt og politisk tatt vedlikeholdsutfordringene på alvor. Det gjelder både sykehjem, skoler, barnehager, bofellesskap og kommunale boliger.

I 2012 fikk vi bestilt en egen tilstandsrapport (fra Multiconsult) over sykehjemmene som ble bygd på 80-tallet. Deretter meldte Stavanger Eiendom inn de nødvendige behov for vedlikehold og dette ble vedtatt i HØP-en 2013–2016. Mye er gjennomført.

Jeg har ikke et påtrengende behov for å forsvare andre partier. Men jeg forstår oppriktig talt ikke noe når Mubarak hevder at Arbeiderpartiet prioriterer eldreomsorg i motsetning til dagens blåblå regjering. Slike påstander blir så uendelige lettvinte. Det er bare en påstand. Ingen dokumentasjon. Ingen eksempler. Kun snakk om skattelette kontra eldreomsorg.

Det er riktig som Mubarak skriver at «regjeringen har foreslått endring i investeringstilskudd for sykehjem. Fra 2021 skal staten kun gi tilskudd til rehabilitering og nybygg som bidrar til økt kapasitet.» Men la meg presisere to ting: Ordningen er ikke hogget i stein og mye kan endres fram til 2021.

Og det er ikke slik at staten i dag gir rehabiliteringstilskudd til kommunale sykehjem. Det må kommunene selv ta ansvaret for. I dag får vi et tilskudd for Lervig sykehjem som gir tidenes statlige investeringsstøtte! Men, vi legger ned tre sykehjem/aldershjem slik at nye nettoplasser på Lervig ikke blir mange. Dersom vi hadde utsatt Lervig sykehjem til 2021, ville altså sykehjemmet ikke bli bygget med statlige tilskudd hvis regjeringen gjør alvor av å endre tilskuddsordningen radikalt. Men det er langt fram. Og det er mange som er bekymret for dette. Ikke kun Arbeiderpartiet!

Husbanken har nå fått økt tilsagnsrammen med 2,15 milliarder. Dette er en gylden anledning til å sette i gang tiltak for å modernisere og bygge nye omsorgsboliger og sykehjem i kommunene. Det bør også vurderes å forsere planlagte prosjekter. Det skulle være et godt eksempel på at regjeringen ikke svikter!

Det blir bare hult og innholdsløst å hevde, slik som Mubarak gjør, at den bygningsmessige standarden er middelmådig til dårlig. Det er igjen en lettvint påstand. Jeg har også besøkt samtlige sykehjem og aldershjem i Stavanger. Jeg vil hevde at det er først og fremst med tanke på drift og kvalitet, og ikke primært det bygningsmessige vi har utfordringer ved sykehjemmene.

Når Lervig sykehjem står ferdig, skal tre eldre sykehjem/aldershjem rives. Samtlige tomter skal bygges enten til boliger for eldre, bofellesskap for eldre eller helseformål generelt. Selv det synes ikke Arbeiderpartiet var verdt å nevne. Jeg hevder ikke at situasjonen er rehabiliteringsmessig perfekt. Fortsatt gjenstår nødvendig arbeid.

Det er likevel vanskelig å se hva som var intensjonen med innlegget til Arbeiderpartiet. Innlegget er misvisende punkt for punkt! Men som valgkampinnspill fungerer det sikkert. Alt skal jo liksom bli radikalt bedre hvis det blir regjeringsskifte. Jeg har min sterke tvil om det!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**