Folkemøte om fortetting på Oppsal, Bogerud, Skullerud og Ryen

Velkommen til folkemøte om fortetting på Oppsal, Bogerud, Skullerud og Ryen, samt et blikk på nasjonal transportplan og E6 – Manglerudtunnelen.

Tirsdag 13. Juni kl 19.00 på Oppsal Samfunnshus
Stortingsrepresentant Ola Elvestuen innleder og svarer på spørsmål.

Hvor vi bygger, hvordan vi bygger og hvordan anleggsfasen forløper er avgjørende for om vi klarer å utvikle gode bomiljø, ivareta naturmangfold, dyreliv, vassdrag etc.
Hva kan innbyggerne i bydel Østensjø gjøre for å påvirke byrådets aggressive fortettingsplaner?
Hvorfor er Stortingsvalget til høsten viktig for bydel Østensjø?
Hvordan kan vi sikre en menneskelig byutvikling og et sterkt lokaldemokrati?
Hvordan vil nasjonal transportplan (NTP) med E6 – Manglerudtunnelen og en evt. ny ring 4 påvirke utviklingen i Østensjø?
….
Innledere
Stortingsrepresentant Ola Elvestuen
Bystyremedlem Guri Melby
Bystyremedlem Hallstein B. Bjercke
Vara til bystyret Odd Einar Dørum

Møteleder: Britt Inglingstad, BU-representant og nestleder i Østensjø Venstre
……
Som tidligere byråd, og leder av byutviklingskomiteen i Oslo, og leder av Stortingets Miljø- og energikomité, kjenner Ola Elvestuen detaljene i nasjonale og lokale regler som påvirker byutviklingen.
Venstre kjemper for en menneskelig byutvikling og et sterkt lokaldemokrati.
Østensjø Venstre har konsekvent kjempet for at utbygginger i bydelen skal harmonere med omgivelsene slik at fortetting og nybygging ikke går på bekostning av bydelens særpreg.

Det blir tid til spørsmål og diskusjon.
Lokalet har teleslynge

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**