Alt starter i skolen

Foto: Thomas Lien

Når foreldrene sender den lille 6-åringen inn i et klasserom for første gang, så begynner hun på den viktigste delen av livet sitt. Det er ingenting utenom den nærmeste familien som kommer til å påvirke livet hennes mer enn det hun opplever på skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

En god skole ledes av dyktige og kvalifiserte lærere og skoleledere. De må ha den pedagogiske og faglige tyngden som kreves for at hvert enkelt barn skal ha det godt, lære og utvikle seg på best mulig måte. Elever skal ses, oppmuntres, tilegne seg kunnskap og mestre. For barn som ikke trives, lærer ikke.

Hvert barn skal få undervisning som er tilpasset egne evner og talenter. Lærerne må få bruke tiden sin på å undervise og følge opp elevene, i stedet for på skjemaer og byråkrati. Det må også bli lettere å sette inn hjelp tidlig, slik at ingen barn faller utenfor. Skolene bør få tilgang på flere typer spesialkompetanse, som psykologer og spesialpedagoger. Da får barna den støtten de trenger, og læreren kan være lærer.

Venstre mener at barn fortjener god undervisning i alle fag. De skal lære å forstå verden rundt seg og utvikle kritisk sans. Kampen for demokrati og menneskeverd, og fundamentet for motstand mot farlig populisme og kunnskapsforakt – ja, et godt liv og et godt samfunn – starter i skolen. Derfor vil vi fortsette å videreutdanne lærere, også i fag som samfunnsfag, KRLE og IKT, blant annet.

Det er ikke enkelt å lage en skole som er god for absolutt alle. Men for Venstre er det likevel målet. Ingen ambisjon er for høy for skolen vår.

Det er de som går på skole nå som skal løse framtidas utfordringer, og det er hva barn lærer på skolen i dag som bestemmer om de kan nå sine drømmer som voksne. Det er derfor vi sier at alt starter i skolen.

Venstre vil la læreren bruke mer tid på barna og mindre på byråkrati, at barn som faller utenfor skal få hjelp tidlig og styrke lærerne med mer videreutdanning.

Petter N. Toldnæs (V)
Stortingskandidat i Aust-Agder og Vest-Agder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**