Harstad stasjon forsinket med ett døgn

Harstad stasjon: moduler, foto: Maria Serafia Fjellstad

Jernbane i nord har vært en visjon i nær hundre år, og med regjeringen og støttepartienes rekordstore satsning på jernbane i den nylig fremlagte NTP er det nå også tid for utredning av nettopp jernbanen her i vår region. En årelang Venstrekamp er i bevegelse! Når en festspill-vill Harstad by nå også skulle få sin egen togstasjon, riktignok bare i papp, var Venstrefolka klare til å bidra; med førstekandidatene fra både Troms og Nordland, Morten Skandfer og Ida Gudding Johnsen, nestleder Ola Elvestuen og varaordfører Maria Serafia Fjellstad. Dessverre var ikke metrologene på lag med togentusiastene, og på grunn av regn ble bygginga utsatt ett døgn. Kanskje symptomatisk for toglinja som først nå begynner å finne et spor?

Morten Skandfer, Troms førstekandidat, er Venstremannen i nord som tydeligst har markert seg nettopp i denne saken. “Transportbehovet i regionen er stort og økende, det gjelder folk og gods. Verdiskapningen øker. Ressurser og markeder har stor avstand, det krever satsing på transport. Men terreng, vær, føre og kapasitet legger begrensninger på veiene og biltrafikken. I tillegg: kravet til grønn transport, med lave karbonutslipp. Dette er rammevilkår som vil endre vår verden. Jernbane er et svar på disse utfordringene.”

I siste års arbeid opp mot NTP har kommunestyrene i både Tromsø og Harstad fremmet behovet for nettopp jernbane i nord med i fremtidsplanene. Særskilt i Tromsø har det blitt gjort et stort politisk arbeid i

Harstad stasjon: moduler
Morten Skandfer i intervju med NRK

eget jernbaneutvalg – hvor Morten Skandfer deltok. Han understreker at det er i nord toglinjene nå bør finne sin plass, i en tid da nettopp ressursene i nord er noe av svaret på hvor Norges vekst og verdiskapning skal skje etter oljealderen. “Jernbane er en del av løsningen; som stammen i et helt nytt og sømløst regionalt transportsystem fra kaikant på yttersida, via gode fylkesveier til omlastingspunkter og videre til europeiske markeder på to korte døgn. Bedre fylkesveier og moderne jernbane er ikke en motsetning. Det vil ta 50 trailerlass for å tilsvare godskapasieteten ett tog tar. Tromsbanen bør bli vår ferdselsåre for sjømaten, som vi skal sende raskt ut i Europa og verden for øvrig. Jernbanen er for sjømaten det oljerørene vår er for oljenæringa.”

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**