Flytog er viktigst

Foto: Bladet

Det sier Stortingskandidat for Venstre, Jon Gunnes, i et intervju med Bladet (http://www.bladet.no/nyheter/2017/07/01/Har-planen-klar-for-valgkampen-14958829.ece#.WVpDdY_uTi4.facebook)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Gunnes, og valgkampleder Torgeir Anda fra Malvik vet hva de skal gjøre framover for å sikre mandatet. Det er jernbane og langtunnel gjennom Malvik som skal sørge for at den erfarne Venstre-politikeren får plass på Stortinget.


– Jeg har yrkeserfaring fra 28 år som ingeniør innen vannkraft, energi og data, og som heltidspolitiker i Trondheim. Nå er jeg veldig klar for nye oppgaver og har et ønske om å rykke opp i den politiske elitedivisjonen. Venstre i Sør-Trøndelag har ikke vært representert på Stortinget siden 1981, og det er på høy tid at vi sikrer oss ett mandat igjen, sier en valgkampklar Gunnes til Bladet.
– Selv om vi ikke har lyktes helt i de siste valgene har Venstre vært med å kjempe om en av plassene fra Sør-Trøndelag. For fire år siden manglet vi 500 stemmer på å ta mandatet som SVs Snorre Valen sikret seg. Dersom vi lykkes i september vil jeg gjerne inn i samferdselskomiteen på Stortinget. For Sør-Trøndelag er det viktig å være representert i den komiteen når pengene til nye samferdselstiltak skal fordeles, mener Jon Gunnes.

Journalisten stiller så følgende spørsmål: Hvordan skal Venstre få nok stemmer til å kapre ett av mandatene fra Sør-Trøndelag?
– Vi må være konkrete i de politiske sakene Venstre skal prioritere og ønsker å få gjennomført i den kommende fireårsperioden på Stortinget. Da må vi sørge for å sette de tingene som betyr mye for fylket vårt på dagsorden. Det er politikere med erfaring fra lokalpolitikken i Trondheimsregionen som kjenner fylket best, vil være best kvalifisert og som kan gjøre den beste jobben for Trøndelag på Stortinget, mener Jon Gunnes, ifølge Bladet.


Èn sak er spesielt viktig for Gunnes og Venstre.
– For Venstre er tog hovedsaken i valgkampen, og den saken som står øverst på alle valgkampbrosjyrer og annonser. Venstre er det eneste partiet som har langtunnel mellom Være og Hell i riksprogrammet, sier Jon Gunnes, etter at førstekandidaten ankom Vikhammer stasjon med lokaltoget fra Trondheim, i et intervju til Bladet.

– Nå har også Jernbanedirektoratet og Bane Nor (Jernbaneverket) også fått tro på dette prosjektet. Det har de ikke hatt tidligere, og for to år siden ble vi møtt med et skuldertrekk da vi argumenterte for at jernbanen bør legges i langtunnel gjennom Malvik. Men de har snudd blant annet etter Venstres engasjement og en positiv holdning hos samferdselsministeren, sier Jon Gunnes, som er kommunalråd og heltidspolitiker i Trondheim.


– Noen påstår at vi ikke lykkes med å få bevilgningene til denne tunnelen inn i revidering av Nasjonal transportplan (NTP). Men der kommer ingen prosjekter inn før de er ferdig regulert, noe langtunnelen fortsatt ikke er fordi det fortsatt er uavklart om tunnelen skal gå inn på Ranheim eller Være, valgkampleder Torgeir Anda i det samme intervjuet.
–Venstre har sørget for å få fjernet formuleringen i komitéinnstillingen til NTP om at langtunnel trolig ikke kan finansieres i kommende periode. Flertallet i komiteen (H, FrP, V, KrF) sier i innstillingen at de mener dobbeltsporet er aktuelt, men at det arbeides med avklaring av trase og at dette må vurderes på et senere tidspunkt før prosjektet kan sikres finansiering. Dette er en svært viktig endring som åpner for en raskere realisering av dobbeltspor i langtunnel, slik Venstre og alle andre partier i Malvik går inn for, sier Anda, som håper og tror avklaringen av trase og finansieringen kan være på plass allerede i løpet av den kommende stortingsperioden.

– Den andre hovedsaken Venstre går til valg på er buss og økt satsing på kollektivtrafikk. Vårt mål er at frekvensen på bussavgangene skal opp og prisene på billettene skal ned. Vi vil også jobbe for at takstsonen som i dag går ved fylkesgrensa på Gevingåsen skal utvides til også å omfatte Stjørdal. Det vil være positivt for å redusere biltrafikken i Malvik og pendlerparkeringen i Hommelvik dersom flere velger buss og tog fra Nord-Trøndelag, sier Gunnes og Anda i intervjuet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**