1,3 millioner til svømmeopplæring til barnehagebarn i Nordland

Ida Gudding Johnsen
Ida Gudding Johnsen, Foto: Sveinung Bråthen

Ordningen med svømmeopplæring for barn fra 4-6 år startet i 2015, etter initiativ fra Venstre. For dårlige svømmeferdigheter hos barn og flere drukningsulykker gjorde at Venstre løftet dette i Stortinget i 2014. De siste par årene har Venstre, KrF og regjeringen økt svømmepotten for barnehagebarn i hvert budsjett.

I 2015 gikk femten millioner kroner til svømmeopplæring for de yngste, mens man i fjor bevilget 25 millioner. I år ble det satt av i overkant av 35 millioner kroner til formålet, og alle fylker har fått tildelinger. Interessen var så stor at det like før sommeren ble plusset på med fem nye millioner i revidert statsbudsjett.

Barnehager i Nordland har fått over 1,3 millioner kroner til svømmeundervisning i 2017. Stortingskandidat for Venstre i Nordland, Ida Gudding Johnsen, er glad for at midlene til svømmeundervisning nå er på plass, delt ut og undervisningen i gang.

– Satsingen er viktig for å gjøre barn trygge i vann i tidlig alder. Den vil være et viktig ledd i arbeidet med å styrke svømmeferdighetene hos barna, også i Nordland, sier Ida Gudding Johnsen fra Venstre i Nordland.

Både barnehager, svømmeklubber og kommuner har kunnet søke om penger. I år vil til sammen mer enn 23 000 barn i Norge nå få svømmeopplæring gjennom denne ordningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**