Med Nordland inn i framtida

Rita Jakobsen

Det beste med å stille til valg i Nordland er å kunne reise rundt og besøke småbedrifter, fiskere, bønder, industri, oppdrettsnæring, forskningsmiljø, kulturarbeidere, reiselivsbedrifter, nye prosjekter og ivrige nordlendinger som har planer for framtida.

Det er imponerende å komme til Bø i Vesterålen og besøke Framsikt, en bedrift som leverer tunge IT- tjenester til kommune-Norge. Det er oppmuntrende å høre om arbeidet til LetSea i Sandnessjøen og NIBIO på Tjøtta, som forsker på bærekraft i oppdrettsnæring og landbruk. Det er motiverende å besøke Mo Industripark og høre hvordan de ser muligheter, kutter utslipp og styrker sin konkurransekraft i det grønne skiftet. Og det er utrolig digg å besøke fiskere som er sin egen herre, som lever av havet og som ser lyst på framtida.

Det er alle disse folkene, bedriftene og lokalsamfunnene som er Nordland. Når folk spør meg hva vi skal leve av i framtida, så er det nettopp alt dette. Summen av dette. Vi har ren kraft, en næringsrik kyst, en natur som kan gi en hel verden påfyll. Men vi er litt i manko på folk. Og her ligger vår største utfordring. Vi må få flere til å flytte nordover, og vi må få nordlendingene til å flytte hjem.

For å få dette til, trenger vi en politikk som styrker både distriktene og byene og som legger til rette for vekst. Grønn vekst. Det må lønne seg å skape nye arbeidsplasser. Venstre har fått mange gjennomslag på dette feltet denne perioden: Bedre velferdsordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende, og skattekutt til de som investerer i nye bedrifter. Eksempler på tiltak for å få fart på verdiskapningen, også i Nordland.

Klimapolitikken må innrettes slik at bedrifter som satser på klimavennlige løsninger styrker sin konkurransekraft. Dette gjelder for alle, både små og store. Enten du tekker tak eller bytter ut firmabilen til lavutslipp, skal det lønne seg å velge grønt. Industrien har allerede klart å kutte store utslipp nettopp fordi det lønner seg. Næringslivet har laget sine veikart for å nå klimamålene, og det vil være avgjørende i neste periode at politikerne følger opp med ambisiøse mål, handlekraft og politikk som heier på dem som vil skape grønn vekst.

Det aller viktigste vi gjør for å bygge Nordland for framtida er å sikre alle ungene våre reelle muligheter til å ta del i den. Til å bli hva de vil, til å bo hvor de vil, til å leve sine liv som de vil. Vi må sørge for en god start for alle gullungan i gullfylket. Skolen er det viktigste vi har for framtida. Alt starter i skolen. I Nordland er utfordringen at vi har for få lærere og svakere resultater enn ellers i landet. Det må vi jobbe på alle fronter for å endre; nasjonalt, regionalt og lokalt. Det beste vi kan gjøre for elevene er å satse på læreren. Venstre vil gjøre det mer attraktivt å være lærer gjennom mer videreutdanning, mer tid til elevene og mindre rapportering. Det er ikke enkelt å lage en skole som er god for absolutt alle. Men det er vår ambisjon. Barn som faller utenfor skal få hjelp så tidlig som mulig.

50 000 barn i lavinntektsfamilier får nå gratis barnehageplass. Vi vil utvide ordningen til også å gjelde SFO. Dette er et konkret grep som hjelper familiene som trenger det mest. I Nordland har barn og ungdom større utfordringer med psykisk helse enn ellers i landet. Styrking av tilbudet om psykisk helsehjelp, både forebygging, lavterskeltilbud og spesialisthelsetjenesten vil være en viktig sak for meg om jeg kommer inn på Stortinget. Heldigvis har jeg hele Venstre med meg i å prioritere dette.

Venstre er garantisten for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Rent hav er en forutsetning for grønn vekst og flere folk i nord. Vi skal kjempe for at kysten fortsatt gjør det liv laga å jobbe og bo i nord. Marin forsøpling er en alvorlig trussel mot livet i havet, og som kystfolk har vi et ekstra ansvar for å sette dette øverst på dagsorden.

Det går godt i Nordland for tiden. Men vi har samtidig store utfordringer å ta tak i, både nasjonalt og globalt. Når jeg kjemper om en stortingsplass denne høsten er det fordi jeg mener Venstre faktisk tar ansvar der vi trenger det mest, både for klimakrisen og for velferdsstatens bærekraft. Hvis vi i tillegg lykkes med å bli flere nordlendinger, som er mitt ambisiøse mål for neste periode, vil framtida bli en ren fornøyelse.

Ida Gudding Johnsen, stortingskandidat for Venstre i Nordland

Ta testen! Er du også en Ida-velger?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**