Elbilpolitikken funker

– Det er svært gledelig at stadig flere velger å kjøpe mer miljøvennlige biler som elbil og hybrid. Det viser at når Venstre i budsjettavtaler med regjeringen har kuttet kraftig i avgiftene på mer miljøvennlige biler så blir det investert i en grønnere og mer miljøvennlig bilpark, sier Trine Skei Grande, som i sommer er på valgturné med elbilen sin.

Venstre har vært en pådriver for at det skal være enklere og billigere å kjøre miljøvennlig. Null- og lavutslippsbiler tar en større markedsandel enn før. Samtidig faller salget av diesel og bensin.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**


Det er Dagens Næringsliv som skriver at markedsandelen til nye hybridbiler var 34 prosent i juli, mot 26,4 prosent i samme måned i fjor. Nullutslippsbilene tok 15,9 prosent av markedsandelen blant personbilene i juli, mens de hadde 10,0 prosent i samme måned i fjor.

Trine Skei Grande fryder seg over tallene:

– Det er svært gledelig at stadig flere velger å kjøpe mer miljøvennlige biler som elbil og hybrid. Det viser at når Venstre i budsjettavtaler med regjeringen har kuttet kraftig i avgiftene på mer miljøvennlige biler så blir det investert i en grønnere og mer miljøvennlig bilpark, sier Venstre-lederen, som i sommer er på valgturné med elbilen sin.

Elbilengasjement gir resultater

Norge er verdensledende når det kommer til elbilsalg, og det øker. I Norge er det billigere å kjøpe og kjøre elbil enn de fleste andre steder. Venstre har hele tiden kjempet for å beholde elbilfordelene, og for å legge bedre til rette for bruk av miljøvennlige biler over hele landet.

Elbilengasjementet har gitt resultater, og i årets statsbudsjett ble det klart at elbiler slipper engangsavgift frem til 2020. For hydrogenbiler gjelder fritaket til 2025. Venstre forhandlet også frem at elbiler fra 2018 vil få fritak fra årsavgift. En annen viktig enighet er at utslippsfrie biler ikke skal betale mer enn halvparten av takstene til biler som ikke er nullutslipp når det kommer til parkering, ferjeturer og bompenger. I 2017-budsjettet fikk Venstre regjeringspartiene og KrF med på å sette av 334 millioner kroner ekstra til blant annet fyllestasjoner for nullutslippsbiler.

Nedgang i salg av bensin og diesel

Venstre mener at det skal lønne seg å reise miljøvennlig, og at den som forurenser skal betale. Derfor har vi økt avgiftene på fossilt drivstoff, samtidig som det har blitt billigere å kjøre utslippsfritt. Målet er at flere skal velge de grønne alternativene, og det ser ut til å fungere: i juni gikk salget av bilbensin ned med 5 millioner liter, ifølge SSB. Salget av autodiesel er redusert med 6 millioner liter.

 

Les om Venstres tiltak for en utslippsfri transportsektor

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**