Gründere viktig for Norge

På gründerturné gjennom landet besøkte Trine Skei Grande over 300 gründerbedrifter. I Bergen ble hun tatt imot av Jens Eikeset på bryggeriet 7Fjell, en bedrift som har vokst stort på bare tre år.
På gründerturné gjennom landet besøkte Trine Skei Grande over 300 gründerbedrifter. I Bergen ble hun tatt imot av Jens Eikeset på bryggeriet 7Fjell, en bedrift som har vokst stort på bare tre år. , Foto: Mona Lindseth

Trine Skei Grande har besøkt hundrevis av gründere og småbedrifter i sommer. Hun har reist Norge på kryss og tvers. – Venstre heier på de som tør satse og skape en arbeidsplass for seg selv og noen til, sier hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

– Det er få ting som gir meg mer energi enn alle de som forfølger ideen sin og skaper arbeidsplasser. Gründere og småbedrifter over hele landet har fortalt hvor skoen trykker. Derfor har jeg fem løfter på ting vi skal få gjennomført.

Viktige løfter for de små bedriftene

  1. Fjerne arbeidsgiveravgiften for de første ansatte i nye bedrifter
  2. Lage et skattesystem som er mye likere mellom oss som er arbeidstakere og arbeidsgivere
  3. Sikre et regelverk hvor “én regel inn” betyr “én regel ut”
  4. Sterkere sosiale rettigheter for gründere og selvstendig næringsdrivende
  5. Kjempe for innovasjon for også de sosiale gründerne.

Motorene i det grønne skiftet vil og må være de som gjør ting bedre og annerledes i framtiden enn det som ble gjort i fortiden

Trine Skei Grande

Les mer om Venstres gründer- og næringslivspolitikk

Viktig mangfold

– Det at vi har et mangfold av arbeidsplasser og bedrifter er utelukkende positivt. Det gjør at konkurransen bedres, at innovasjonsgraden økes og at kompetanse utvikles. Motorene i det grønne skiftet vil og må være de som gjør ting bedre og annerledes i framtiden enn det som ble gjort i fortiden, sier Skei Grande.

Venstres gründerløfter.
Venstres gründerløfter.

Betydelig gjennomslag for Venstre

Venstre har i de siste 4 årene fått betydelige gjennomslag for vår politikk. Vilkårene er bedret for de som skaper nye arbeidsplasser i Norge.

  • De sosiale rettighetene er på flere viktige punkt forbedret. Rettighetene knyttet til omsorg for egen barn (bl.a. ved sykdom) er likestilt med vanlige ansatte. Skattefordelene knyttet til egen pensjon er betydelig forbedret. Sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende er endelig bli bedret. For første gang noen sinne.
  • Tilgangen på kapital er betydelig styrket. Etablerertilskuddsordningen er mer enn doblet. Det er etablert flere nye ordinære såkornfond.
  • Det generelle skattenivået for alle bedrifter – også for selvstendig næringsdrivende – er satt ned gjennom skattereformen.

Les Venstres gjennomslag i budjsettforhandlinger 2013 - 2017 (PDF)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**