Venstre krever fergeløsning til Ytterøy

Foto: Fotograf Hattrem

Venstre ber fylkeskommunen rydde opp i fergeproblemene til Ytterøy. Levanger Venstres gruppeleder Karl M. Buchholdt har bedt fylkestingsrepresentant Hans Martin Storø ta opp saken i et skriftlig spørsmål til fylkesråd for Samferdsel Tomas Iver Hallem (SP).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

I et skriftlig spørsmål fra fylkestingsrepresentant Storø, ber partiet fylkesråd for samferdsel Tomas Iver Hallem (SP) gå i dialog med rederiet for igjen å kunne laste fergen til Ytterøy med fire bilrekker. Storø viser til at definisjonen av en personbilenhet (pbe) ble fastsatt i forskrift i 1970, mens rederiet begrunner reduksjonen i antall personbilenheter på Forskrift om sikkerhetstilltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere. Denne forskriften som ble vedtatt i 1987, gjelder kun dersom det er anledning for passasjerene til å oppholde seg i kjøretøyene under overfarten. Dersom de må gå ut av kjøretøyene og oppholde seg andre steder på fergen er det andre regler som gjelder. – Det må da være positivt med økt aktivitet på Ytterøy og øya trenger et skikkelig og tilstrekkelig fergetilbud. Det skal da bare mangle, sier Storø.

Venstres gruppeleder i Levanger kommunestyre Karl M. Buchholdt, er den som har bedt Storø ta opp saken med Hallem. – Dette er en svært frustrerende situasjon for oss alle. Det sier seg selv at om vi skal ha vekst og utvikling i både Levanger og på Ytterøy, er vi avhengig av at samferdselsvilkårene er gode, sier Buchholdt. – Det er vel ikke Hallems holdning at vi skal svekke utviklingen på Ytterøy med et dårligere fergetilbud enn de trenger å ha? spør Buchholdt.

Han håper at det blir en snarlig løsning på saken, men er svært usikker på Hallems holdning. – Å tilrettelegge for en tidsriktig infrastruktur er viktig for å få på plass gode rammevilkår for utvikling på landsbygda. Jeg er ikke videre sikker på at Senterpartiets Hallem er klar over akkurat det, avslutter Karl M. Buchholdt i Levanger Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**