Velferdspartiet

Enkelte partier forsøker å skape inntrykk av at det er de sosialistiske partiene ha æren for velferdsstaten Norge. Mange av dagens velferdsordninger ble imidlertid fremmet og etablert av Venstre og Høyre før Arbeiderpartiet så dagens lys som stortingsparti. Det gjelder lover om ulykkesforsikring, arbeidstilsyn, arbeidsformidling og sykeforsikring.

Grunnlaget for den moderne velferdsstaten ble langt på vei etablert av Venstre. Mange viktige velferdsreformer er utredet og forberedt av Venstre. Dette dreier seg for eksempel om sosiallover, utvidet arbeidstilsyn, minstelønslov, åttetimersdagen (kortere arbeidsdag), lover for barns rettigheter, sosial boligbygging, lov om mødreforsikring, garantert fri jordmorhjelp, barnehjem, mødrehjem, aldershjem, alderstrygden og behandlingstilbud for psykisk helse. Enklte av disse sakene ble i tillegg vedtatt og gjennomført av Venstre.

Venstre har hele tiden hatt en sterk tro på at politikken er et redskap for å gjøre samfunnet bedre for alle, særlig for de fattige. Samtidig har Venstre hele tiden vært en tydelig motstander av et sosialistisk samfunn, siden sosialistenes retorikk har vært preget av klassekamp og revolusjon.

Venstres ønsker fremgang i sosial fred.

 

Ann-Christin Kippersund Willumsen, nestleder.

 

Klikk her for flere nyheter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**