Alt starter med en idé

Foto: Karin S. Frøyd

Vi heier på dem som tør å satse og skape en arbeidsplass for seg selv og noen til. Gründerne gir Vestfoldsamfunnet et mangfold av arbeidsplasser og viktig innovasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Vi ønsker at flere starter egen bedrift og at flere får mulighet til å bestemme over egen arbeidsdag. For at flere skal kunne skape sin egen arbeidsplass, må kunnskap om entreprenørskap og forretningsdrift være lett tilgjengelig. All erfaring tilsier at en god idé og pågangsmot sjelden er nok.

Entreprenørskap krever tilgang til kapital, inspirasjon og fagkunnskap. Derfor må det skapes et miljø som bygger opp om det som kan bli morgendagens suksessbedrifter. Gründerhuset i Tønsberg/Nøtterøy er et godt eksempel. Senest i juni i år vedtok fylkets næringsutvalg også økonomisk støtte til en ytterligere satsing på gründere ved å gi prosjektstøtte til Innoport. Dette er et privat initiativ i Vestfold, som ønsker å ha rollen som en hub som forsterker miljøene rundt de ulike gründerhusene.

Venstre vil gjøre det så enkelt som mulig for alle å starte en ny bedrift og etablere nye arbeidsplasser. Vi ønsker at flere kvinner skal innoveres og starte bedrifter. Det må være lov å gjøre det også innenfor det som er tradisjonelle kvinneyrker, og det må være lov å tjene penger. Derfor mener Venstre at alle gründere uansett sektor, skal behandles likt.

Venstre vil fortsette å kjempe for at gründere og selvstendig næringsdrivende skal ha like sosiale rettigheter som andre lønnstakere, slik at flere tør å satse på sin gode idé.

Alt starter med en idé. Alt som er stort, har en gang vært lite. Vestfold har fostret fantastiske folk og innovasjoner. Men for å sikre at flere får muligheten og at de som ønsker å være i Vestfold når de blir større, må Vestfold bli enda mer attraktivt for næringsvirksomhet og arbeidstakere. Vi trenger eksisterende og fremtidige gründere for at innbyggerne skal få valgfrihet. Et sterkt, mangfoldig og konkurransedyktig næringsliv er avgjørende for å opprettholde et godt velferdsnivå i framtiden. Derfor er gode generelle rammevilkår og et skattesystem som stimulerer til bedriftsetableringer, arbeidsplasser og norsk privat eierskap helt sentralt for Venstre. Vi vil også fjerne unødvendige regler og byråkrati.

På Stortinget vil Venstre jobbe for at selvstendig næringsdrivende skal få lik rett til sykepenger og pensjon som andre arbeidstakere. Vi vil gi fritak for arbeidsgiveravgift for selskap under 5 ansatte i de første 3 oppstartsårene.

Venstre har et langt og varig engasjement for å gjøre hverdagen litt enklere og litt mer rettferdig for selvstendig næringsdrivende og gründere. En stemme til Venstre er en stemme til gründeren!

Suzy Haugan, 5. kandidat
Carl-Erik Grimstad, 1. kandidat
Vestfold Venstre

Les mer om Venstres gründersatsning

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**