Et sterkt Venstre er garantisten for ny, effektiv jernbane

Venstre

“Jernbanen vil spille en mye viktigere rolle i fremtidens transporttilbud. Et moderne togtilbud vil bidra til en kraftig reduksjon av klimautslippene og samtidig øke fremkommeligheten”, skriver gruppeleder i fylkestinget Kåre Pettersen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Kåre Pettersen

De neste fire årene blir avgjørende for utbyggingen av en rask og moderne Vestfoldbanen. Et sterkt Venstre i Stortinget vil være garantisten for et effektivt intercity-nett på Østlandet.

Vestfold Venstre har tre hovedprioriteringer for Vestfoldbanen. For det første må vi sikre igangsetting og fullføring av det planlagte dobbeltsporet fra Nykirke til Barkåker. Prosjektet bør inn i statsbudsjettet snarest mulig, slik at det kan ferdigstilles som planlagt i 2024. Med denne parsellen og nytt dobbeltspor gjennom Kobbervikdalen i Drammen, får strekningen Tønsberg – Oslo et svært bra togtilbud med mulighet for halvtimesavganger.

For det andre må hele Vestfold i samarbeid sørge for at fremtidig jernbanetrase for strekningen Tønsberg – Larvik avklares gjennom en god planprosess. Vi må ikke risikere at uenighet om linjevalget fører til flere års forsinkelse og at Vestfoldbanen taper i kampen om bevilgninger til nye banestrekninger.

For det tredje gir åpningen av nytt dobbeltspor mellom Larvik og Porsgrunn en unik mulighet til å koble sammen Vestfoldbanen med Sørlandsbanen. Ved å bygge en helt ny bane gjennom Grenland sikres et moderne jernbanetilbud mellom Oslo – Vestfold – Kristiansand og Stavanger. På denne måten vil Vestfold få et enda bedre jernbanetilbud. Venstre vil være pådriver for den nye sørvestbanen.

Fremtiden er grønn og fornybar. Jernbanen vil derfor spille en mye viktigere rolle i fremtidens transporttilbud. Et moderne togtilbud vil bidra til en kraftig reduksjon av klimautslippene og samtidig øke fremkommeligheten. Jernbanen er vår tids samfunnsbygger som bidrar til et større arbeidsmarked og kobler sammen kompetansemiljøer og utdanningsinstitusjoner. Med økt kapasitet, bedre frekvens og ytterligere reduksjon i reisetiden, blir Vestfoldbanen enda viktigere for fylkets innbyggere og virksomheter.

Kåre Pettersen
Gruppeleder for Venstre i fylkestinget

Les mer om Venstres jernbanepolitikk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**