Det må bli slutt på at tungtransport parkerer i Grefsenveien

Foto: Nordre Aker Venstre

Venstres representant i bydelsutvalget, Ingeborg Briseid Kraft, har blitt kontaktet av beboere i Grefsenveien som lenge har irritert seg over tungtrafikk som parkerer langs veien mellom Disen og Glads vei. Dette skaper trafikkfarlige situasjoner og et lite trivelig bomiljø.

Kraft mener det må settes opp et skilt som forbyr tunge kjøretøy å parkere langs Grefsenveien, samt at det må etableres parkeringsplasser regulert for tungtrafikk utenfor byen. Hun vil nå ta saken videre til bydelsutvalget.

Les mer i Nordre Aker budstikke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**