«Hit eit steg og dit eit steg, dansar vi fram på skuleveg»

Torill Myren

Med mor og far fra Haram, så har jeg en barndom der jeg fikk bli kjent med både Taremareby og «Hit eit steg og dit eit steg» om jenta som danser fram på skolevei og gleder seg til at hele verden skal få se den nye kjolen med marihøner på. Den sangen tenker jeg på ved skolestart når jeg ser de ferske førsteklassingene med nye klær og ransler.

Og jeg håper at skolen må bli til glede og nytte gjennom førsteklassingenes første 180 skoledager det første skoleåret og alle de 1800 dagene i grunnskolen – og senere i videregående skole og på høyskoler. Men jeg gjør mer enn å håpe. Venstre jobber hardt for å gi alle elever en god skole. En god skole er starten på et godt liv og avgjørende for å skape et godt samfunn.

 

I dag underviser over 10.000 personer i grunnskolen uten å oppfylle undervisningskravene i opplæringsloven. I tillegg er det ca. 3.500 i videregående skole. Samtidig er det 37.000 utdannede lærere som ikke jobber i skolen. Venstre mener alle barn må få lovfestet rett til en kvalifisert lærer i klasserommet, og for oss er det viktigere enn en bemanningsnorm som vil gi flere ufaglærte i skolen.

 

En mer moderne skole – et gjennomgående IKT-løft

Skolen må være like moderne og oppdatert som det elevene opplever hjemme. Derfor vil Venstre vil innføre en ekstra uketime i grunnskolen på alle klassetrinn øremerket IT/IKT og programmering. Vi vil sørge for at alle skoler og klasserom har nødvendig IT-utstyr som smartboards og nettbrett og jobbe for at lærerne har kompetanse til å bruke disse verktøyene.

 

Bedre overgang fra barnetrinn til ungdomstrinn

Vi smiler nostalgisk og blir rørt av de små førsteklassingene på vei til første skoledag. Det kan være mer utfordrende minner knytt til det å være fersk tenåring på vei til første skoledag på ungdomsskolen. Mange elever opplever overgangen fra barnetrinnet til ungdomstrinnet som utfordrende. Det er langt større krav til resultater, egen innsats og mestring, i tillegg til en ny skole, nye lærere og nye klassekamerater.

Venstre vil gjøre overgangen mellom de ulike trinn enklere, ved at elevene forberedes bedre både gjennom undervisning, møte med nye lærer og skoler, tidligere informasjon om hvilke krav som stilles og bedre informasjonsflyt om de ulike elevers behov og utfordringer mellom ny og gammel skole og nye og gamle lærere.

 

Flere yrkesgrupper

Venstre vil ha bedre tilgang på logoped, spesialpedagogisk og psykologisk kompetanse og kvalifisert helsepersonell for alle barn. Både skoler og barnehager trenger kompetanse i å forebygge og avdekke eventuelle lærevansker, psykiske problemer og utfordringer, og de trenger ressurser til raskt å kunne sette inn ekstra støtte og veiledning ved behov. Norge bruker mesteparten av de spesialpedagogiske ressursene sent, i stedet for å fange opp utfordringene tidlig. Jeg vil at tiltak iverksettes tidlig og følges opp på en god og systematisk måte, i samarbeid med foresatte.

Å satse på barna er å satse på framtida.

 

Av Pål Farstad, stortingskandidat for Møre og Romsdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**