Vi må sende Ida på Tinget

Tydelig, nær, modig, sterk, kunnskapsrik, generøs og sosial. Dette er evner våre
Stortingsrepresentanter trenger for å være gode talspersoner for sin landsdel. Derfor må vi sende Ida på Tinget til høsten.

Ida Gudding Johnsen er Venstres førstekandidat i Nordland. Hun har alle disse egenskapene.
Hun reiser seg gjerne i stortingssalen og snakker for lokalsykehusene på Gravdal eller
Stokmarknes. Hun stiller seg mer enn gjerne på barrikadene når oljenæringen vil ta seg til
rette i vårt felles matfat.

Oljefritt LoVeSe
– Lofoten, Vesterålen og Senja skal forbli en et oljefritt område. Vi viker aldri på dette
standpunktet, sier hun så ofte som hun kan. Dette er en sak og et synspunkt som er dypt
forankret i hele Venstre.

Helt siden lenge før forrige stortingsvalg stod Ida på barrikadene i denne saken. Hun vet at
olje er ennå er lønnsomt. Men hun bor her – ergo vet hun også hva landsdelen kan tape
dersom seismikken får fisken til å forsvinne eller oljen vaskes opp i postkortene i Lofoten og
Vesterålen.

Behold flystasjonen på Andøya
Hun sier gjerne ifra når hun synes det mangler gode argumenter for å flytte flystasjonen på
Andenes. Og hun tror at næringslivet vil få det bedre med bedre transportløsninger i fylket.
Derfor kjemper hun også for at jernbanen i nord må forbedres og forlenges.

Ida er i grunnen en ganske vanlig kvinne fra Bodø. Her bor hun sammen med mann og tre
barn. Her driver hun sin lokale forretning midt i sentrum av byen. Bare da hun tok hovedfag i
sammenlignende politikk forlot hun sitt hjemsted i noen år.

Frihet til å ta egne valg
Ida er opptatt av at alle må gis mulighet til å leve sine liv som de vil, og settes i stand til å ta
egne valg. Som glødende liberal venstrekvinne mener hun samfunnets bidrag er viktig for at
alle skal bli godt utrustet med utdanning og kunnskap.
– Vi må tørre å satse skikkelig på Gullungan’, sier hun. Med det mener hun ikke bare at vi skal
ha skole og barnehage. Vi må ha et tilbud som gjør at alle blir best mulig rustet til å bli
borgere i vårt felles samfunn, uansett hvilke evner de har og hvilke bakgrunn de kommer fra.

Dette inkluderer gratis tilbud til dem som tenger det, og ekstra tilbud til dem som trenger
det, enten det er fordi de ligger foran eller henger etter de andre på sitt skoletrinn.

Kremmerånd
Det rause og det liberale er en sterk kraft i Ida Gudding Johnsen. Kanskje er den like sterk
som hos kvinnene hun ser opp til. Hennes oldemor grunnla butikken i Bodø som mange
kjenner ved navnet Papirhandelen. I dag driver Ida selv lekebutikk som fjerde generasjon
kvinnelig butikk-eier.

– Jeg har fått butikkdrift, kremmerånd og næringsliv inn med morsmelka. Jeg vet hvor mye
jobb som ligger bak det å drive sin egen virksomhet. Jeg vet hvor tøft det er å få endene til å
møtes og hvor viktig rammebetingelsene er for næringslivet i landsdelen, sier hun med glød.

Tar kampen
Blir hun sendt til Oslo til høsten skal hun brette opp ermene og ta denne kampen også.
Summen av alt dette er det som plasserer Ida Gudding Johnsen i det liberale sentrum av
norsk politikk. Hun mener staten må sette rammene for utvikling av samfunnet vi bor i. Men
hun er klar på at detaljstyring kveler det private initiativ, og at samarbeid mellom det
offentlige og det private er nøkkelen til et godt samfunn med høy verdiskapning.

– Vi må heie på dem som skaper verdier i samfunnet vår, enten det er hos en frisør i Bodø, i
mekanisk industri på Mo, i fiskemottaket på Melbu, en oppdretter på Lovund eller hos en
opplevelsesbedrift i Lofoten. Staten og næringslivet er gjensidig avhengige av hverandre, sier
den liberale venstrepolitikeren Ida Gudding Johnsen.

Godt valg.

Rolf G Zimmermann – leder i Venstre i Vest-Lofoten (Vestvågøy)
Anja Johansen – leder i Nordland Venstre (Vågan)
Arne Ivar Mikalsen – 3. Kandidat for Nordland venstre (Hadsel)
Mats Hansen – 4. Kandidat for Nordland Venstre (Rana)
Vilde Sofie Nohr – leder i Bodø Unge Venstre
Emilie Bronder – leder i Rana Venstre
Amanda Bronder – fylkesleder i Nordland Unge Venstre
Inger Hansen – leder i Alstahaug Venstre
Randi Olsen – leder i Bodø Venstre
Tommy Bjørnødegård – nestleder i Bodø Venstre

Klikk her for flere nyheter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**