Er sentrum radikalt?

Vi lever i en tid der det males med bred pensel, og helst i sort og hvitt. I en slik epoke kan det kjennes radikalt å innta og sloss for standpunkter som befinner seg mellom høyre- og venstreblokkene i politikken.

Venstrefløyen
Til venstre for sentrum og sosialliberalismen ligger sosialdemokrati og sosialistiske partier. Disse står for en sterk stat og en sentralisert politisk styring. Dette hemmer kreativiteten og enkeltmenneskets frihet og ansvar.

Høyrefløyen
Til høyre for sosialliberalismen ligger konservative og liberalistiske partier. Disse vil ha mindre politisk styring og fellesskap. Dette skaper grobunn for offentlig fattigdom og store sosiale forskjeller.

Løsningen i midten
Løsningen finnes et annet sted enn på de ytterste politiske venstre- eller høyrefløyene. De beste løsningene oftest finnes i sentrum av politikken, i den gylne middelvei.

 

Ann-Christin Kippersund Willumsen, nestleder.

Klikk her for flere nyheter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**