Vil tredoble videreutdanningen av lærere

Venstre vil ha en mer fleksibel skolestart
Venstre vil ha en mer fleksibel skolestart, Foto: Mona Lindseth

Etter initiativ fra Venstre er tilbudet om videreutdanning styrket kraftig de siste fire årene. Nå vil Venstre styrke tilbudet ytterligere for å gi enda flere lærere tilbud om gratis videreutdanning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

I løpet av de siste fire årene har stadig flere lærere strømmet til det nye videreutdanningstilbudet i skolen.

– Dette tilbudet har vi jobbet for gjennom mange år, fordi Venstre tar på alvor at mange lærere mener de trenger mer fordypning for å gjøre jobben sin enda bedre, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

Positiv utfordring

Samtidig viser ny statistikk fra Utdanningsdirektoratet at lærere uten formell kompetanse i orden står for 4,5 prosent av undervisningstimene i grunnskolen i (2016/2017). Andelen året før var fire prosent (Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI))

Les mer om Venstre og skolen.

– Dette er en utfordring som bare krever handling. Lærerne ønsker mer videreutdanning, og tilbudet vi har laget de siste fire årene er populært og viktig. Derfor handler det nå om å styrke tilbudet ytterligere. Venstre har klart det før, og nå skal vi klare å få plass en tredobling, sier Skei Grande.

– Utdanning må lønne seg, også for lærerne.

Venstres leder peker på at lønn også er et viktig virkemiddel. Hun peker på at startlønnen for en lærer ikke er så verst, men mener den stiger for lite med økende erfaring og kvalifikasjoner.

– Utdanning må lønne seg, også for lærerne. Et lønnsløft må være betydelig for at det skal bidra til økt rekruttering og høyere status, sier Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**