Tema Skole og oppvekst

Vi satser på kunnskap.

Venstre vil gi deg frihet til å forme din egen framtid, uavhengig av foreldres bakgrunn og lommebok. Kunnskap og tidlig innsats skal sikre barna våre like muligheter.

Derfor har vi:

  • laget en ordning med gratis tid i barnehage for barn som trenger det
  • sikret videreutdanning for rekordmange lærere

Vi vil mer, og skal:

  • la læreren bruke mer tid på barna og mindre på byråkrati
  • styrke lærerne med mer videreutdanning
  • at barn som faller utenfor skal få hjelp tidlig
  • gi gratis barnehage og SFO til de familiene som trenger det
Vår oppvekst- og
skolepolitikk på 2 min.

Skolen skal gi hvert barn større frihet og flere muligheter i livet

Guri Melby

Hvordan ruster vi oss for framtida?

Løsningen på de fleste utfordringene vi står overfor, er kunnskap.

Kunnskap gir folk større frihet til å kunne ta egne valg. Kunnskap utjevner sosiale forskjeller slik at alle får likere muligheter. Kunnskap skaper arbeidsplasser, nye produkter og tjenester, løser klimautfordringer og pandemier.

Den beste måten å bekjempe utenforskap på er kunnskap, fordi kunnskap gir enkeltmennesker flere verktøy til å bestemme over egen framtid.

I årene som kommer, vil konkurransen om arbeidsplasser bli hardere. Vi vil gi våre barn og barnebarn de beste forutsetningene for å lykkes.

Det krever mer frihet og kvalitet i alle stadier av utdanning og forskning.

Mer frihet og mindre politisk styring av forskning, mer frihet for elev og lærer.

Bli medlem

Venstres politiske program (PDF)

Venstres politiske program skal informere velgerne om hva vi står for og inneholder en liste over saker vi vil jobbe for å gjennomføre i stortingsperioden 2021-2025.

Det er også det offisielle styringsdokumentet for Venstre og skal styre alle våre representanter i den daglige utøvelsen av politikk.