Tema: Skole og oppvekst

Det skal være trygt og godt å vokse opp for alle barn.

For Venstre er det å sikre en trygg og god oppvekst for alle barn en av de viktigste oppgavene vi som fellesskap må løse.

Barn må både utfordres og få tillit for å utvikle seg, og for å tilegne seg kunnskapen voksenlivet vil kreve av dem. Samtidig må vi sørge for at barnehage, skole, helsetjenester og fritidstilbud legger til rette for en trygg og god oppvekst for alle barn.

Det kan være tøft for barn som vokser opp i dag å møte alle de forventningene som stilles til dem. Venstre vil ha løsninger som er tilpasset tiden vi lever i, med fleksibilitet og rom for familiene til å styre egen hverdag.

Venstre vil:

  • Satse på skolen. Hovedoppgaven i skolen er å sørge for at alle barn får utvikle sitt potensial, og får tilegne seg den kunnskapen de trenger. Elever skal ses, oppmuntres og få tilpasset undervisning. Gode lærere med tid til elevene er nøkkelen til en god skole.
  • Fange opp de som faller utenfor så tidlig som mulig. Venstre vil styrke de støttefunksjonene barn kan trenge i hverdagen, som helsesøstre, barnepsykologer og spesialpedagoger.
  • Gi barnefamilier mer kontroll over egen tid. Tid er en knapp ressurs for småbarnsforeldre. Fleksibilitet i åpningstider og bedre samarbeid mellom skole, SFO, kultur og andre aktiviteter vil gjøre det lettere å få kontroll over hverdagen.

Norsk skole må bli blant verdens beste, faglig og sosialt. Den offentlige skolen skal gi hver enkelt elev et best mulig allment kunnskapsnivå, ferdigheter som kan utvikles, og tro på egne evne.

Venstres prinsipprogram

Slik skal Venstre gjøre den norske skolen til verdens beste

Slik kan du hjelpe Venstre

1Spre ordet

Vær sikker på at dine venner og familie vet at du støtter Venstre. Del artikler fra venstre.no på Facebook, bruk en t-skjorte som viser at du stemmer Venstre, eller fortell kollegene dine på jobben hvorfor du støtter oss.

 

1Følg oss på Facebook

Følg oss på facebook.com/venstre.no, og inviter gjerne vennene dine til å gjøre det samme.

 

1Støtt oss økonomisk

For oss er hvert eneste bidrag, smått eller stort, veldig verdifullt. Du kan enkelt gi oss en pengegave på vår nettside.

 

1Meld deg som frivillig

Det er mange måter å hjelpe oss i valgkampen på. Registrer deg gjerne på venstre.no/frivillig for å bli med på vårt valgkamplag!

 

1Meld deg inn

Du trenger ikke være medlem for å hjelpe oss i valgkampen, men om du støtter Venstre vil ditt medlemsskap gjøre partiet enda sterkere. Bli medlem på venstre.no/blimedlem.