Tema Skole og oppvekst

Vi satser på kunnskap.

Venstre vil gi deg frihet til å forme din egen framtid, uavhengig av foreldres bakgrunn og lommebok. Kunnskap og tidlig innsats skal sikre barna våre like muligheter.

Derfor har vi:

  • laget en ordning med gratis tid i barnehage for barn som trenger det
  • sikret videreutdanning for rekordmange lærere

Vi vil mer, og skal:

  • la læreren bruke mer tid på barna og mindre på byråkrati
  • styrke lærerne med mer videreutdanning
  • at barn som faller utenfor skal få hjelp tidlig
  • gi gratis barnehage og SFO til de familiene som trenger det
Vår oppvekst- og
skolepolitikk på 2 min.

Skolen skal gi hvert barn større frihet og flere muligheter i livet

Guri Melby

Hvordan ruster vi oss for framtida?

Løsningen på de fleste utfordringene vi står overfor, er kunnskap.

Kunnskap gir folk større frihet til å kunne ta egne valg. Kunnskap utjevner sosiale forskjeller slik at alle får likere muligheter. Kunnskap skaper arbeidsplasser, nye produkter og tjenester, løser klimautfordringer og pandemier.

Den beste måten å bekjempe utenforskap på er kunnskap, fordi kunnskap gir enkeltmennesker flere verktøy til å bestemme over egen framtid.

I årene som kommer, vil konkurransen om arbeidsplasser bli hardere. Vi vil gi våre barn og barnebarn de beste forutsetningene for å lykkes.

Det krever mer frihet og kvalitet i alle stadier av utdanning og forskning.

Mer frihet og mindre politisk styring av forskning, mer frihet for elev og lærer.

Bli medlem

  • Navn

Venstres politiske program (PDF)

Venstres politiske program skal informere velgerne om hva vi står for og inneholder en liste over saker vi vil jobbe for å gjennomføre i stortingsperioden 2021-2025.

Det er også det offisielle styringsdokumentet for Venstre og skal styre alle våre representanter i den daglige utøvelsen av politikk.