Tema Skole og oppvekst

En skole som fremmer motivasjon

Venstre vil gi deg frihet til å forme din egen framtid, uavhengig av foreldres bakgrunn og lommebok. Kunnskap og tidlig innsats skal sikre barna våre like muligheter

Utdanning er nøkkelen til en bedre framtid. Derfor er utdanning alltid en prioritet for Venstre. Det er gjennom utdanning at vi utjevner sosiale forskjeller og gir alle like muligheter i livet. Elever har ulike forutsetninger, interesser og behov. Da er det avgjørende at vi skaper en skole som tar hensyn til forskjellene som finnes mellom oss. Venstre sitt mål er å skape en skole som ser alle elever, og som evner å tilby mestring og læringsglede for alle. Venstre vil at alle elever skal få ut sitt fulle læringspotensial.

Venstre vil prioritere skolen slik at både lærere og elever får økt motivasjon.

Guri Melby

Venstre vil ha en skole som motiverer elever og lærere

Skolen skal fremme demokrati, kritisk tenkning og samfunnsdeltakelse. Men mange elever mister lysten til å lære og mange lærere slutter i jobben. Det skyldes blant annet dårlig lønn, lite fleksibilitet og mye byråkrati.

Venstre vil gi mer tilpasset opplæring, slik at hver elev får oppfølging og mestring. Vi vil gi mer frihet i skolen, slik at elever kan påvirke sin egen skolehverdag.

Vi vil gjøre læreryrket mer attraktivt, gjennom å tilby flere karrieremuligheter og bedre lønnsbetingelser. Vi vil også styrke støttepersonellet i skolen, som kan hjelpe elever med ulike utfordringer.

Utdanning er viktig for framtida, og derfor må vi gjøre skolen mer motiverende, slik at flere opplever mestring

Les mer: Skole og opplæring

Venstre vil at

 • Alle elever skal møte en kvalifisert lærer.
 • Kompetanse skal lønne seg og at lærerne sikres en god lønnsutvikling.
 • Lærerne har tid til å skape en spennende og motiverende skole.
 • Elevene møter et lag av lærere, miljøarbeidere, helsesykepleiere og andre de kan stole på.
 • At elever opplever mestring i en opplæring som er tilpasset deres forutsetninger.
 • Alle elever skal gå på en skole med skolebygg av god kvalitet.
 • Alle elever har god tilgang på varierte og oppdaterte læremidler, både digitale og fysiske.
 • Alle elever selv kan velge hvilken skole de vil gå på når de begynner på videregående skole.
 • Alle skoler har skolebibliotek med et bredt utvalg av bøker, musikk og læremidler til utlån.
 • At skolene må ha tilgang på utstyr som sikrer at alle elever får vært med på alle aktiviteter.
 • Alle kommuner har praktisk tilrettelagt tilbud for elever som trenger en annen skolehverdag.
Vår oppvekst- og
skolepolitikk på 2 min.

Guri Melby gir deg en rask oversikt over Venstres skolepolitikk.

Mer kunnskap,
for flere muligheter.

Kunnskap og utdanning er det viktigste for å gi hver og én av oss makt over eget liv. Utdanning skal være tilgjengelig for alle. 

Venstre vil ha en garanti for at barn får barnehageplass når foreldrepermisjonen er over. Vi vil øke kvaliteten i barnehagen og satse på kompetanse. Vi satser på kunnskap gjennom hele utdanningsløpet, og vil at flere skal fullføre. Det gjør vi gjennom tidlig innsats og et storstilt status- og kompetanseløft for lærerne.

Dagens studenter er morgendagens gründere, innovatører og samfunnsutviklere. Vi vil fortsette å løfte student-økonomien og gi mer penger til forskning og utvikling. 

Skolen skal gi hvert barn større frihet og flere muligheter i livet

Guri Melby

Hvordan ruster vi oss for framtida?

Løsningen på de fleste utfordringene vi står overfor, er kunnskap.

Kunnskap gir folk større frihet til å kunne ta egne valg. Kunnskap utjevner sosiale forskjeller slik at alle får likere muligheter. Kunnskap skaper arbeidsplasser, nye produkter og tjenester, løser klimautfordringer og pandemier.

Den beste måten å bekjempe utenforskap på er kunnskap, fordi kunnskap gir enkeltmennesker flere verktøy til å bestemme over egen framtid.

I årene som kommer, vil konkurransen om arbeidsplasser bli hardere. Vi vil gi våre barn og barnebarn de beste forutsetningene for å lykkes.

Det krever mer frihet og kvalitet i alle stadier av utdanning og forskning.

Mer frihet og mindre politisk styring av forskning, mer frihet for elev og lærer.

Bli med på laget og ta Norge framover!

Fyll ut bli medlem-skjema manuelt

Venstres politiske program (PDF)

Venstres politiske program skal informere velgerne om hva vi står for og inneholder en liste over saker vi vil jobbe for å gjennomføre i stortingsperioden 2021-2025.

Det er også det offisielle styringsdokumentet for Venstre og skal styre alle våre representanter i den daglige utøvelsen av politikk.