TemaSkole og oppvekst

Venstre vil ha en mer fleksibel skolestartLast ned vårt program

Sats på skolen.

Barn lærer mer når de har det bra. En god skole er en skole der barna trives. Alle barn fortjener lærere som gir dem mulighet til å skape sin egen framtid.

Venstre vil:

  • la læreren bruke mer tid på barna og mindre på byråkrati
  • styrke lærerne med mer videreutdanning
  • at barn som faller utenfor skal få hjelp tidlig
  • gi gratis barnehage og SFO til de familiene som trenger det

Bli medlem

  • Navn

Det er de som går på skole nå som skal løse framtidas utfordringer. Det er hva ditt barn lærer på skolen i dag som bestemmer om de kan nå sine drømmer som voksne. Det er derfor vi sier at alt starter i skolen.

Trine Skei Grande, leder i Venstre