Tema Skole og oppvekst

Last ned vårt program

Alt starter i skolen.

Når du sender den lille 6-åringen inn i et klasserom for første gang, så begynner hun på den viktigste delen av livet sitt. Det er ingenting utenom den nærmeste familien som kommer til å påvirke livet hennes mer enn det hun opplever på skolen.

I skolen starter nye vennskap. For mange er det der følelsen av «å være flink til noe» begynner. Og så er skolen starten på det vi skal gjøre resten av livet, enten drømmen er å bli sykepleier, snekker, frisør eller dataingeniør.

Det er også i skolen barna kan lære å forstå verden rundt seg og til å ha en kritisk sans. Derfor starter også demokrati, menneskeverd og motstand mot farlig populisme i skolen. En god skole er starten på et godt liv og et godt samfunn.

Framtida for landet vårt starter også i skolen. Norge har ikke verdens billigste arbeidskraft og vi er ikke det landet hvor vi jobber de lengste dagene. Og sånn vil vi det skal være, for et godt arbeidsliv er en viktig del av velferdssamfunnet vårt. Men når vi ikke er de billigste, må vi være de flinkeste. Vi trenger de smarteste forskerne, de dyktigste håndverkerne, de mest kreative forretningsfolkene og det mest faglig sterke helsepersonellet.

Alt dette starter skolen.

Det er ikke enkelt å lage en skole som er god for absolutt alle. Men for Venstre er det helt utenkelig å ha et mål som er noe lavere enn det. Det er ingen ambisjon som er for høy for skolen vår. Fordi alt starter i skolen.

Venstre vil:

  • la læreren bruke mer tid på barna og mindre på byråkrati

  • styrke lærerne med mer videreutdanning

  • at barn som faller utenfor skal få hjelp tidlig

  • gi gratis barnehage og SFO til de familliene som trenger det

En god skole sørger for at alle barn får utvikle sine talenter, og får tilegne seg den kunnskapen de trenger. Elever skal ses, oppmuntres og få tilpasset undervisning. Når barn har det bra, så lærer de også mer.

Det er de som går på skole nå som skal løse framtidas utfordringer, og det er hva ditt barn lærer på skolen i dag som bestemmer om de kan nå sine drømmer som voksne. Det er derfor vi sier at alt starter i skolen.

Norsk skole må bli blant verdens beste, faglig og sosialt. Den offentlige skolen skal gi hver enkelt elev et best mulig allment kunnskapsnivå, ferdigheter som kan utvikles, og tro på egne evne.

Venstres prinsipprogram

Slik skal Venstre gjøre den norske skolen til verdens beste