Et næringsvennlig miljøparti

Foto: colourbox.com

Venstre har i denne stortingsperioden gjort det mer attraktivt for miljøvennlige bedrifter å investere i framtida.

Venstre er for markedsøkonomi. En aktiv stat legger til rette for at enkeltpersoner og bedrifter kan ta klimasmarte valg og sikre en bærekraftig verden. Det har vi fått gjennomslag for i denne stortingsperioden, og det ligger til grunn for Venstres nærings- og miljøpolitikk.

Grønn og framtidsrettet næringspolitikk legger til rette for det samfunnet vi skal leve av i framtida og Østfold har alle muligheter til å bidra om vi vil. Det er samtidig god miljøpolitikk fordi den støtter det vi trenger mer av og gjør det vanskeligere for miljøfiendtlig virksomhet som ødelegger vårt felles livsgrunnlag. Venstre mener det ikke er nødvendig å forby alt vi ikke liker, men i like stor grad stimulere og støtte det vi vil ha mer av.

Venstre satser på gründere fordi det er ærefullt å skape en arbeidsplass for seg selv og kanskje noen andre. Gründere og eiere av små og mellomstore bedrifter skal ikke lenger betale mer skatt og har dårligere sosiale ordninger enn vanlige lønnsmottakere.

Venstre tar vare på miljøet fordi det er å være på lag med framtida. Naturen er grunnlaget for både maten vi spiser og den velstanden vi kan beholde i framtida om vi har en bærekraftig bruk av naturressursene. Venstre vil ta vare på natur og livsmiljø og stoppe naturødeleggelsene som truer både land og hav.

Venstres nærings- og miljøpolitikk legger til grunn at våre felles ressurser skal forvaltes slik at den også kommer framtidige generasjoner til gode.

Stem Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**