Bort med eiendomsskatt

Logo: Venstre.no

 

Sigdal kommune gikk med 18,7 millioner kroner i overskudd i 2016. Det ble tatt inn 17,3 millioner kroner i eiendomsskatt. Kommunen kunne ha drevet i balanse (hatt overskudd) uten denne ekstraskatten. Den er, slik Venstre har påvist i flere år, helt unødvendig!

Flertallets begrunnelse ved innføring av eiendomsskatt:
”Den er nødvendig for å sikre drift av Sigdalsheimen.”

I virkeligheten:
Sigdalsheimen har ikke fått ei krone av eiendomsskatten!

Venstre fortsetter kampen mot eiendomsskatten, og vil på nytt fremme forslag om å fjerne den i budsjettet for 2018.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**