Rune Nikolaisen med fritak fra kommunestyret

Rune Nikolaisen har søkt fritak fra sine lokalpolitiske verv pga. sin arbeidssituasjon. Kommunestyret vedtok torsdag 21. september 2017 å gi han fritak.

Sigrid Kvisle rykker opp som fast medlem i kommunestyret.

Hun blir også 3. vara til formannskapet. Marit Svarverud er 1. vara og Heidi Hübner 2. vara.

Marit Svarverud er valgt inn som nytt medlem i Hovedutvalget for næring og drift.

  1. vara: Ole Arne Breivik
  2. vara: Kjell Tore Grøgard
  3. vara: Marina Saxeide

Valgkomité

Medlem: Runolv Stegane

Vara: Ole Arne Breivik

Meddommer Tingretten:

Marit Svarverud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**