Alt starter i skolen

Lucie Katrine Sunde-Eidem
Lucie Katrine Sunde-Eidem, Foto: Nils Heldal

I møte med ulike elever, med ulike liv, ulik bagasje og ulike ferdigheter betyr enn lærer så mye mer enn det å bare være en kunnskapsformidler. Lærere bygger samhold, gir trygghet, kunnskap, glede, selvtillit og mestring.

En nysgjerrig lærer vil alltid finne et talent i alle sine elever. Lærere som ser etter elevers ulike styrker og som forsterker disse – bygger en trygghet som vil vare hele livet.

Det finnes like mange ulike talenter som det finnes ulike måter å være en god lærer på. Noen elever er uredde, andre er tallknusere, noen tør å stå opp mot mobbing, andre er flinke til å inkludere, vi har elever som deler, andre er fysisk sterke – eller kreative. Listen over ferdigheter er uendelig – og gode lærere har en spesiell egnethet til både å finne og bekrefte disse ferdighetene. Gode lærere skaper inkluderende læringsmiljø, hvor elever føler seg trygg og respektert. Slike erfaringer bygger vår plattform for å forstå mangfold og samhold på tvers av ulike bagasjer.

Vi vet alle at lærerhverdagen ikke består av lange lunsjer på dyre konferansehotell. Det er kronerulling til felles kaffe, rapportering, retting, snør, tårer, kaos, gjenglemte votter, foreldre som skal ha svar, foreldre som ikke svarer og stramme budsjetter.

På sin yrkesvei møter lærere utallige barn og ungdommer – som de bygger og utvikler tette relasjoner til i en gitt periode. Minnet om denne relasjonen vil alltid følge både læreren og eleven.

På den internasjonale lærerdagen oppfordrer jeg alle til å sende en takk til en tidligere lærer – som har bidratt til å gjøre en forskjell.

Selv var jeg ufattelig heldig med min lærerinne på Byåsen skole. Jeg var ikke blant de som var mest opptatt av det faglige på den tiden – og jeg var nok både egenrådig og autonom. Men i vår klasse fikk alle aksept og bekreftelse for den vi var. Frøken syntes aldri det var upassende at jenter engasjerte seg i diskusjoner – eller brøyt planke med gutta i skolegården. Jeg fikk bare beskjed om at jeg måtte slutte å rive av meg t-skjorten i kampens hete, da vi startet i femteklasse. Og i dag er veldig glad for at jeg fikk dette rådet.

Mest av alt er jeg glad for at jeg ble sett og bekreftet for den jeg var – og for at min lærer gav meg en følelse av at jeg var en viktig del av felleskapet.

Kjære lærere, takk for jobben dere gjør!

Lucie Katrine Sunde-Eidem
Oppvekstkomiteen og bystyremedlem
Trondheim Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**