Venstres komitéfordeling på Stortinget (2017 – 2021)

Foto: Baard Salvesen/Venstre

Konstitueringen på Stortinget er klar. Abid Q. Raja blir visepresident og nestleder Ola Elvestuen leder Stortingets Energi- og miljøkomité. Her finner du oversikten over hvilke komiteer Venstres stortingsrepresentanter er medlem i.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

– Jeg er veldig glad for at Venstre fikk beholde lederskapet i Energi- og miljøkomiteen, og at vi får plass i presidentskapet for første gang på mange tiår, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

Oversikt

Venstre har 8 representanter på Stortinget og de er fordelt slik på komiteene:

  • Trine Skei Grande, parlamentarisk leder og medlem av Utdannings- og forskningkomiteen.
  • Ola Elvestuen, parlamentarisk nestleder leder av Energi- og miljøkomiteen.
  • Terje Breivik, medlem av Finanskomiteen og Familie- og kulturkomiteen.
  • Abid Q. Raja, 5. visepresident og medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen.
  • André N. Skjelstad, innpisker og medlem av Næringskomiteen.
  • Carl-Erik Grimstad, medlem av Helse- og omsorgskomiteen.
  • Jon Gunnes, medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen.
  • Ketil Kjenseth, medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen.

Se også: Venstres stortingsgruppe og ansvarsoversikt.

Elvestuen leder miljøkomiteen

Venstres nestleder Ola Elvestuen fortsetter som leder av Energi- og miljøkomiteen, mens Abid Q. Raja velges som 5. visepresident i Stortingets presidentskap.

– Ola Elvestuen har gjort en god jobb som komitéleder i forrige periode, og det har vært viktig for Venstre å få en fremtredende posisjon innenfor klima- og miljøpolitikken, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

– Jeg tror Abid Q. Raja vil kunne bidra til en revitalisering av presidentskapet gjennom sitt internasjonale engasjement. Å være visepresident kan brukes aktivt i det politiske arbeidet, og jeg mener Abid vil kunne bruke den plassen til å forsterke det arbeidet han har gjort internasjonalt, spesielt knyttet til religionsfrihet, sier Grande.

Raja visepresident

Venstre har ikke hatt et medlem i Stortingets presidentskap siden 1969 (da lagtingspresident Bent Røiseland). Raja ser selv på utnevnelsen til presidentskapet som en stor ære, og ønsker å bruke posisjonen for å fremme menneskerettigheter.

– Jeg vil takke for den tilliten jeg har blitt vist ved å bli valgt til en så ærefull posisjon, og vil jobbe hardt for å fremme menneskerettigheter som demokrati, ytringsfrihet, likestilling og religionsfrihet i hele verden gjennom både presidentskapet og plassen i utenriks- og forsvarskomiteen. Jeg tror plassen i presidentskapet kan fungere som en døråpner som vil gi meg større muligheter til å bidra i ulike internasjonale sammenhenger, og jeg håper jeg på en god måte vil kunne fremme norske verdier i utlandet, sier Raja.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**