Folkevalgte i Venstre

Venstres stortingsgruppe 2017 – 2021

Klikk på representantene for mer informasjon og kontaktdata. 

Trine Skei Grande
Representant for Oslo (Partileder)
trine.grande@stortinget.no
Komité / fagområde: Utdannings- og forskningskomiteen
Rådgiver: Monica Tjelmeland

Terje Breivik
Representant for Hordaland (Nestleder)
terje.breivik@stortinget.no
Komité / fagområde: Finanskomiteen og Familie- og kulturkomiteen
Rådgiver: Geir Olsen og Kjartan Almenning

Ola Elvestuen
Representant for Oslo (Nestleder)
ola.elvestuen@stortinget.no
Komité / fagområde: Energi- og miljøkomiteen (komitéleder)
Rådgiver: Susanne Bondevik

Abid Q. Raja
Representant for Akershus
abid.raja@stortinget.no
Komité / fagområde: Utenriks- og forsvarskomiteen (samt skygge Justiskomiteen)
Rådgiver: Håvard Sandvik (Monica Tjelmeland)

André N. Skjelstad
Representant for Nord-Trøndelag
Andre-N.Skjelstad@stortinget.no
Komité / fagområde: Næringskomiteen (samt skygge Arbeids- og sosialkomiteen)
Rådgiver:  Håvard Sandvik

Carl-Erik Grimstad
Representant for Vestfold
carl-erik.grimstad@stortinget.no
Komité / fagområde: Helse- og omsorgskomiteen
Rådgiver: Camilla E. Hille

Jon Gunnes
Representant for Sør-Trøndelag
jon.gunnes@stortinget.no
Komité / fagområde: Transport- og kommunikasjonskomiteen
Rådgiver:  Susanne Bondevik

Ketil Kjenseth
Representant for Oppland
ketil.kjenseth@stortinget.no
Komité / fagområde: Kommunal- og forvaltningskomiteen
Rådgiver: Kjartan Almenning 

Venstres ordførere og varaordførere

Oversikt og kontaktdata til Venstres ordførere , varaordførere  i perioden 2015-2019.

Ansatte

Se: Ansatte i Venstres stortingsgruppe.

Bilder av stortingsgruppa

Representantene 2017-2021