Foreslår lobbyregister i Stortinget

Stortingsrepresentant Jon Gunnes foreslo at Stortinget etablerer et lobbyregister. , Foto: Stortinget

– Ingenting skal være skjult for borgerne, og åpenhet om maktutøvelsen er grunnleggende i et demokrati. Det er bakgrunnen for forslaget i dag, sier Venstres Jon Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Stortingsrepresentantene Jon Gunnes og Carl-Erik Grimstad fremmet i dag et forslag om å opprette et lobbyregister ved Stortinget, i departementene og ved Statsministerens kontor.

Gjennomslag i Trondheim

Tidligere i høst fikk Venstre gjennomslag for et lobbyregister i Trondheim.

– Som første kommune i landet vedtok Trondheim i slutten av september å innføre et lobbyregister. Jeg synes det er bra at Trondheim går foran, og at vi får åpenhet om hvem som søker å påvirke politiske beslutninger. Nå tror vi på gjennomslag også i Stortinget, opplyser stortingsrepresentant Jon Gunnes.

Åpenhet

Stortinget nå blir en langt viktigere politisk arena enn det har vært de siste åtte årene, og en arena som får langt større interesse.
– Det bør være i alles interesse å ha et slikt register for å gi åpenhet om hvem som ønsker å påvirke politiske beslutninger. Det vil forebygge og motvirke unødvendig usikkerhet og mistillit, sier Gunnes.

Les også: PR-byråene vil ha register.

Positive sider

Venstre vil understreke at møter mellom politikere og lobbyister er helt legitimt og at lobbyisme åpenbart har positive sider.

– Gjennom å bidra med sin kunnskap og sine innfallsvinkler til aktuelle politiske saker kan lobbyister være en demokratisk viktig kilde til supplerende informasjon ut over det som opplyses i saksdokumenter. Et godt samspill mellom beslutningstakerne og dem beslutningene angår, er viktig i et levende demokrati, skriver forslagsstillerne Jon Gunnes og Carl-Erik Grimstad.

Andre land

Venstre viser i forslaget til at flere andre land har systemer for registrering av lobbyister. Europaparlamentet har hatt en registreringsordning for lobbyister i mange år. I 2011 ble dette registeret utvidet til å bli et «Transparency register» for både Europaparlamentet og EU-kommisjonen.

Lobbyister som skal møte i Kongressen i USA, må registrere seg i et lobbyregister, samt respektere en «Code of conduct». Kongressen i USA har også regler som har til hensikt å avdekke det økonomiske omfanget av lobbyvirksomheten. I Canada er det også obligatorisk for lobbyister å registrere seg i et register dersom de skal lobbe overfor regjeringen, og et forslag om lobbyregister i parlamentet er under behandling. Målsettingen med denne registreringen, som er allment tilgjengelig, er først og fremst å sikre åpenhet omkring lobbyvirksomheten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**