Noe å glede seg over

10.oktober er Verdensdagen for psykisk helse. FN-dagen blir markert i over 150 land, og i Norge samles flere tusen frivillige til innsats for at vi alle skal få bedre helse. Harstad er i en særstilling med et spesielt godt frivillignettverk som sørger for ei bred og god markering av Verdensdagen. Det i seg selv er noe å glede seg over.

 

Og nettopp “Noe å glede seg over” er temaet for 2017. For meg personlig har det siste året vært mye å glede seg over. Som nå mor til tre er det i seg selv tidvis altoppslukende, og gjør en innimellom ekstremt egosentrert og familiefokusert. Imidlertid er det også noe som mer enn noe annet skaper bevissthet om ulikhetene vi står overfor i samfunnet vårt. Det er gjennom barna våre vi gjerne møtes også utenfor våre egne ekkokamre; gjennom barnehage og skole vi gjerne ser mer av hvordan andre har det. Det er viktige påminnelser om at vi ikke alle har det like bra, og viktige påminnelser om at vi ikke alle har like utgangspunkt og like muligheter. Mer enn noe annet er det nettopp dét som gir inspirasjon til politisk arbeid: å bidra til like muligheter. Det ville virkelig vært noe å glede seg over.

 

Når Verdensdagen for psykisk helse i år har temaet “Noe å glede seg over” opplever jeg det å handle om bevisstgjøring over sine egne små gleder, et fokus på de positive glimtene, de fine opplevelsene, de gode stundene, og med det erfare og fokusere fremtidshåpet. I Harstad må vi også glede oss over ei positiv utvikling av tilbudet til psykisk syke.

 

I Harstad sammenfaller nemlig Verdensdagen med den formelle åpningen av Fontenehuset; der psykisk syke inviteres til medlemsskap for å gjennom fellesskap og drift av huset komme i aktivitet, oppleve mestring, og kanskje også finne veien tilbake til jobb. Jeg var så heldig å få besøke dem på deres første åpningsdag, og traff en gjeng full av iver, med umbraconøkler og malespann, ideer og allerede et gryende fellesskap. Da den formelle åpningen fant sted igår var det stinn brakke med endeløs taleliste. Fontenehuset har idag en klar visjon: trygghet i fellesskapet, en etablert medlemsmasse, ei nydelig nettside og er et godt hus å være i. Vakthuset på verftet har igjen blitt en base på vei ut i jobb, og et vakttårn for støtte og fellesskap til de med psykisk sykdom. Det er virkelig noe å glede seg over. Veien til å redusere alle ulikheter går nettopp gjennom arbeid. Å oppleve mestring gir livskvalitet, som igjen styrker vår psykiske helse.

 

Verdensdagen for psykisk helse minner oss om at dette temaet angår oss alle. De tre siste års temaer bindes sammen: Kast masken, fordi livet forandrer seg – og noe å glede seg over: Slik ser vi hvordan åpenhet og det å se hverandre nettopp styrker vår alles psykiske helse.

Maria Serafia Fjellstad, varaordfører og kommunestyrerepresentant i Harstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**