Bystyret: Forvaltningsrevisjon av skolemiljø – håndtering av mobbesaker av Rune Askeland

Foto: Stavanger Venstre

Ordfører,

Først vil jeg takke for en opplysende og grundig rapport.

Det er bekymringsverdig å lese denne rapporten.

Det er bekymringsverdig at overtredelser av gjeldende regelverk blir brutt i så stor grad som det er vist her.

Det er bekymringsverdig at det er stor avstand mellom ord og handling.

Samtidig, så er dette en viktig rapport, som en bør lese grundig.

Den største bekymringen til meg og Venstre går i retning av barna som ikke har fått den oppfølgingen som de burde. Det gjør meg vondt.

Hvilken statue er det som ruver i vårt bymiljø?

Det er statuen av Alexander Kielland. Kielland som satte skolemiljø under debatt med sin roman “gift”.

Er det en by som bør legge sin flid i å gi våre elever et godt skolemiljø, så er det byen til lille Marius fra samme roman.

Er det en by som skal se hver enkelt elev, så er det Stavanger

Er det en by som skal være i front av anti-mobbearbeid, så er det Stavanger.

Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Dette er starten på opplæringsloven paragraf 9a.

Rådmannen er nødt til å følge opp at vi følger de retningslinjene som vi skal følge i henhold til lovverket. Håndteringen av mobbing og andre uønskede hendelser må være på dagsorden på alle skolene.

Ja, rapporten omhandler i stor grad skoler som ikke følger et vedtatt regelverk. Fritar det oss politikere for alt ansvar?

På ingen måte. Vi skal i denne sal legge premisser for en god jobbing for skolemiljøet i Stavanger.

Det er vi som gir signal til skolene våre om hva som er viktig.

Her tror jeg vi står sammen : Jobbing for et godt skolemiljø er viktig.

Ingen tvil. Vi har nulltoleranse for mobbing og skal prioritere både oppfølging av mobbesaker, men og det viktige forebyggende arbeidet.

Rapporten får sin oppfølging. Vi i Venstre kommer ikke til å slippe disse utfordringene.

Å kunne se hver enkelt elev er viktig. Å kunne skape tillit blant ansatte, elever og foreldre er essensielt i arbeidet for et godt skolemiljø.

 

 

 

 

 

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**