Bystyret: Svart arbeid av Annamaria Gutierrez

Foto: Stavanger Venstre

Ordfører,

Noen av de verdiene jeg nyter mest etter å ha kommet til Norge fra Øst Europa er tillit. Tillit til systemet, tillit til hverandre, tillit til seriøse aktører. Det er befriende og gjerne uvant at jeg kan stole på folk. 19 år etter å ha bodd i Stavanger er det enda uvant og jeg tar ikke tillit for gitt. Det er altfor verdifullt. Dessverre har jeg vært vitne til i mitt hjemland hva som skjer når denne tillitten forsvinner. Og det er ingen pent syn: det er kostnadskrevende, forårsaker kompliserte og ugjennomsiktige rutiner for å skape en illusjon av kontroll og skaper apati og mistillit hos befolkningen og umuliggjør et hvert forsøk på ærlige intensjoner.

Et sosialliberalt parti som Venstre ønsker å bygge et samfunn på tillit: både på grunn av at det liberalt og på grunn av at det minsker unødvendig byråkrati. Men det går noen grenser.

Det er trist å være vitne til at dette tillitsbaserte systemet som vi har er under angrep av useriøse aktører innen i byggebransjen. Det gjør meg personlig opprørt. Jeg og Venstre mener at for å luke akkurat disse ut er det gode nok grunner til å ha bedre offentlige grep. Det er gode nok grunner til å praktisere strengere dokumentasjonskrav i forbindelse med anbudsprosesser, mer arkivering, flere stikkprøver og mer satsing på A-krim. Det er nødvendig og er verdt det.

Det er verdt for det motarbeider sosial dumping og utnyttelse av ressurssvake mennesker fra Øst Europa, det er verdt for det hjelper de seriøse aktørene slik at de ikke taper mot et selskap som underpriser seg selv i håp om å vinne et anbud for så ta i bruk skitne grep for å spare inn penger. Det er verdt for det sikrer at momsoppgjørene og skattekravene blir betalt til felleskapets gode. Og det er verdt for da kan vi i Bystyret være sikker på at våre investeringer i kommunale anlegg ikke finansierer kriminelle aktører.

Når det er sagt: så vil jeg også snakke for leverandører som handler i god tro, men var ikke flinke nok til dokumentasjon. Vi skjønner dere at systemet kan virke tunggrodd, men vi politikere må kunne ta grep som sikrer at på sikt tjener det beste for akkurat dem.

Rogaland revisjons rapport viser at har gode systemer, men tydeligvis ikke gode nok. Det var en trist lesning at vår nyeste juvel, Gamlingen har fått bemerkninger mot seg. Men det er forskjell mellom det som «kan være» eller «det som er» svart arbeid. Og jeg inderlig håper at bemerkningene fra Rogaland Revisjonen kan dokumenteres i etterkant.

Uansett, så må Stavanger kommune med sin kjøpekraft ta sitt ansvar seriøst og vi politikere følger opp denne saken også ved senere anledning enten ved KFI eller i andre utvalg. Svart arbeid er blitt et alvorlig samfunnsproblem. Vi er ikke ferdig med dette etter avstemning.

Vi i Venstre støtter selvsagt forslag som kan bedre dagens ordning og står som forslagstiller i forslaget representant Sandvik har fremsatt om å se på Oslo modellen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**