Jon Gunnes på Stortinget

Jon Gunnes
Jon Gunnes, stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag., Foto: Ole Kirknes

Jon Gunnes fikk det som han ville. Han kom på Stortinget, og han kom i Samferdselskomiteen. Nå skal han bare gi jernet for jernbanen og mange saker til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Det var jubel 11 .september da valgresultatet var klart. Nå har Jon, som lovet, tatt toget til Oslo og Stortinget. Han er i fullt arbeid med statsbudsjettet, det er minst like hektisk som han trodde på forhånd.

– For meg blir det viktigste oppgaven å følge opp det som ble vedtatt i juni i Nasjonal transportplan. Først og fremst er det jernbanesatsingen: Vi har en helt klar målsetting om å få elektrifisert trønderbanen og dobbeltspor fra Ranheim til Hommelvik, altså å få et flytog på plass. Jeg vil gjerne bli husket for den som fikk det gjennomført. Det er viktig for å binde Trøndelag sammen, det er viktig for miljøet og det som virkelig monner for å få ned biltrafikken.

Miljøpakken
Men han har også andre viktige saker på dagsorden. I Sør-Trøndelag og i Trondheim er vi enige politisk om at vi vil forskuttere Sluppen bru, og så kommer pengene litt senere ute i perioden. Nå må vi sørge for at det faktisk forskutteres, og vi har et håp om at dette blir gjennomført og bygd innen 2021, sier Gunnes.

– Jeg vil fortsette det viktige arbeid med Miljøpakken, og alt rundt kollektivtilbudet i Trøndelag.

Sentrumsparti
Jon er også opptatt av hvor Venstre plasserer seg i det politiske landskapet.

– Venstre er et sosialt-liberalt sentrumsparti. Vi vil derfor ofte ha et standpunkt mellom de to store partiene. Vi tror det er mulig å ha en sterk velferdsstat uten at skattene økes, men har ikke et ideologisk syn på hva skattenivået skal være. Når vi ønsker lavere formuesskatt er det ikke for å støtte de rike, men for at små og store bedriftseiere skal investere i nye produkter og skape nye arbeidsplasser. Vi kan ikke ha et skattesystem som favoriserer utenlandske eiere. Jeg ser gjerne at vi finner måter å beskatte de ekstremt rike, men det må ikke gå utover nyskaping og investeringer.

Han viser til alle bedriftene han møtte i valgkampen.

– Det mange bedrifter som ikke bare forstår at et skifte er nødvendig, men gjør noe med det. Siemens, som fikk vår miljøpris, er ett av mange eksempel på det. Jeg har jobbet i næringslivet i mange tiår, og vet hva det dreier seg om. Politikernes oppgave er å endre skatt, avgifter og regler slik at det for folk flest blir enklest å velge «grønne» løsninger. Vi skal være et parti for moderne verdiskaping.

Skal levere
Gunnes sier at sosialliberale skiller seg fra ren liberalisme med å bruke reguleringer og omfordeling. Sosialliberalismen skiller seg fra deler av sosialdemokratiet og sosialismen ved at den vektlegger konkurranse og en positiv holdning til private. Som sosial og liberal har jeg også en grunnleggende positiv holdning til asylsøkere, arbeidsinnvandrere og kulturer som er annerledes enn vår. Det beriker samfunnet. Viktige næringer som oppdrett, fiskeforedling, reiseliv er avhengig av arbeidsinnvandring.

Jon har en klar oppskrift fra sakene han gikk til valg på. Utenom jernbane og kollektivt er det å styrke barn og ungdom gjennom en offensiv skolepolitikk, gratis SFO og gratis barnehage for de familier som har dårlig økonomi. Han vil også arbeide gjennom perioden for å få et opplevelsessenter med vekt på teknologi.

– I valgkampen ble det også lagt vekt på to andre viktige saker. Det ene er en langt større satsing på rent hav, det andre er at vi skal få nye folkehøgskoler både på Røros og Frøya.

– Det er nok å gjøre?

– Jeg er på Stortinget for å få gjennomslag for den politikken Venstre i fylket lovet velgerne.

– Så lovet du også å fortsette å besøke hele distriktet også etter valget.

– Det skal jeg også holde.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**