Gründerhus i Fredrikstad

pexels.com

Nye idéer gir nye jobber. Derfor vil Venstre vil satse på gründerne i Fredrikstad. Nå er tiden inne for å gi ekstra støtte til dere som har idéer, tanker og visjoner for å skape noe nytt, og nye arbeidsplasser. Vi hører at mange trenger ekstra hjelp i oppstarten, og her mener Venstre kommunen og næringslivet bør gå sammen og satse på et gründerhus.

Fredrikstad har mange store bedrifter, som både er i utvikling og viser evne til samarbeid og nyskaping. Dette er veldig bra. Men vi vet også at mange av arbeidsplassene vi skal ha i årene fremover vil være i små bedrifter. Mange jobber er sannsynligvis basert på idéer eller næringer som ennå ikke er utviklet. I en verden hvor konkurransen om kunnskap og de gode hodene bare hardere og hardere, er det viktig at vi i Norges mest attraktive by også jobber mot å bli Norges mest «næringsattraktive by». Da må vi heie frem dere gründere som våger å tenke nytt, og gi ekstra støtte for å få idéer frem til forretningsmuligheter og til virksomheter som kan blomstre til liv.

Venstre vil ha et gründerhus i Fredrikstad. Gründerhus er blitt etablert flere steder i landet, ofte i samarbeid mellom næringslivet og kommunen. Et gründerhus skal ikke bare være et kontor, altså et sted å jobbe, men også sørge for felleskap med andre i samme situasjon. Der man tenker og arbeider sammen med andre kan det komme nye idéer. Her blir kontakter og nettverk til, og huset vil bli en naturlig arena for å møte større og etablerte bedrifter, høgskolen, kommunen, investorer og markedet. I Fredrikstad er det kort vei mellom alt dette, og når vi i tillegg har fått Norges mest attraktive bysentrum – la oss plassere et gründerhus midt i sentrum!

Venstre mener alle fortjener en jobb. Men næringspolitikere kan ikke bare snakke om det. Vi kan heller ikke gi alle en jobb – de fleste jobber må skapes av kvinner og menn som har idéer som de utvikler til bedrifter, som skaper arbeidsplasser. Venstre mener aktiv næringspolitikk i dag må heie på gründerne, og støtte de nye bedriftene som kan skape alle arbeidsplassene vi trenger i fremtiden. Etableringen av et gründerhus er ett konkret tiltak som kan bidra til det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**