Lobbyregister innføres i Haugesund kommune

Venstres varaordfører fikk et samlet formannskap med seg i forslag om innføring av lobbyregister i Haugesund kommune.

Formannskapet ber Rådmannen utarbeide retningslinjer for et lobbyregister som skal inn i bystyrets reglement.

Rådmannen skal ta følgende utgangspunkt med seg i dette arbeidet:
Med «lobbyvirksomhet» som er omfattet av slike registrering menes alle henvendelser til bystyrets medlemmer fra representanter for selskaper, organisasjoner og interessegrupper (inkludert oppdragstakere for slike) med formål å påvirke, eller søke råd om hvordan påvirke beslutningsprosesser i bystyret, formannskapet, andre politiske utvalg/styre og i administrasjonen i retning av et bestemt utfall.
Hvert enkelt bystyremedlem og varamedlem skal sørge for at slike henvendelser registreres i lobbyregisteret.
Tilsvarende skal ethvert betalt oppdrag fra selskaper, organisasjoner og interessegrupper, samt også privatpersoner (inkludert oppdragstakere for slike) til et bystyremedlem der det mottas betaling eller annen type fordel, med formål å påvirke beslutningsprosesser i bystyret, formannskapet, andre politiske utvalg/styre og i administrasjonen i retning av et bestemt utfall, registreres i lobbyregisteret.

Nå ser vi frem til å få på plass et slikt register. I Haugesund kommune kan det av og til virke som om “alle kjenner alle” og da er det greit at det er åpenhet om hvem som har vært i kontakt med politikere for å fremme sitt syn i saker som er til behandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**