Stoffbrukerdagen – Fra forbud til fornuft?

Stoffbrukerdagen 2017
Thomas Lien, Venstre

Innspill til ruspolitisk reform og bedre behandlingstilbud var blant sakene som ble tatt opp på Stoffbrukerdagen 2017. Dette er tiende gang dagen arrangeres, med mål om å endre norsk ruspolitikk.

https://www.youtube.com/watch?v=kPfCyyDhqJ4

Venstre arrangerte dagen sammen med Forening for Human Narkotikapolitikk på Stortinget. Stoffbrukere og brukerorganisasjoner fra hele landet kom for å gi politikerne et innblikk i hverdagen og synspunkter på norsk narkotikapolitikk.

– De dødsfallene og den politikken som har fått holde på i år etter år er en skam. Vi er nødt til å endre kurs – fra straff til hjelp, sa nestleder i Venstre Ola Elvestuen, som innledet møtet.

Den ruspolitiske debatten har flyttet seg betydelige steg de siste årene. Nå innser flere og flere, både i Norge og i resten av verden, at rusbrukere skal møtes med behandling, ikke straff. Vi er på riktig vei, men Norge har fortsatt en alt for høy overdosestatistikk – vi trenger en ny kurs i ruspolitikken. Stoffbrukerdagen er et viktig initiativder synspunkter og historier fra brukerne selv er i fokus. Tema for møtet var rusreform og regjeringens planlagte opptrappingsplan. Også overdosearbeid, skadereduksjon og smitteforebygging i praksis, ble diskutert.

Like saker behandles ulikt

Møtet ble ledet av Carl-Erik Grimstad, helsepolitisk talsperson for Venstre og Arild Knutsen er leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, som han stiftet i 2006, etterfulgt av Stoffbrukerdagen i 2008. Han har også skrevet boken «Fra forbud til fornuft» Det var uformell diskusjon rundt behovet for rusreform, regjeringens opptrappingsplan og medisinering.

Et moment som kom frem på møtet var utfordringen om at like saker behandles ulikt. Motsatt andre pasienter, avhenger behandlingen som rusavhengig av hvor i landet du bor.

Rapper Endless fremførte egenproduserte låter fra da han selv var innlagt til avrusing. Mikael «Endless» Nyhus gjestet nylig God Morgen Norge sammen med Petter Nyquist, bedre kjent som «Petter Uteligger». Nyquist var også tilstede, og oppfordret politikerne til å jobbe for bedre muligheter for rusavhengige i arbeidsmarkedet og aktivisering i hverdagen.

Hjelp, ikke straff

Sverre Eika er lege på Kirkens Bymisjon 24 sju i Oslo, og holdt innlegg på møtet. Han jobber for at rusavhengige gis samme tilgang til ordinære legemidler som det ikke-rusavhengige har.

I tillegg kom representanter og brukere av organisasjoner som Prolar, LAR-Nett, Erlik Oslo, Foreningen tryggere ruspolitikk, Hjerterom og Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon.
Blant deltakerne var også pårørende Ane Ramm, som i september hadde en kronikk om behovet for ny ruspolitikk.

Venstre mener at rusavhengighet er en sykdom som må møtes med sosial- og helsefaglige virkemidler fremfor straff. Venstre mener norsk narkotikalovgivning må endres slik at det å bruke rusmidler ikke er en straffbar handling. Alle som sliter med en rusavhengighet, må få tilbud om riktig hjelp umiddelbart.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**