Et ansvarlig Solabudsjett

Venstre har lagt frem sitt budsjettforslag sammen med Krf og Høyre. Sola kommune opplever sterk skattenedgang, og det er et ansvarlig og stramt budsjett som legges frem.

Driftsbudsjettet er en oppfølging av vedtakene fattet i utvalgene og kommunestyret tidligere i år
I fjor vedtok vi en satsing på tidlig innsats, og i år styrker vi denne potten for å fange opp barna som opplever ekstra utfordringer i skolen og barnehagen. Vi følger opp det digitale løftet for Solaskolen og sikrer Chromebooks til alle elever fra femte klasse til tiende klasse. Våre klasserom blir utstyrt med smartskjermer og gjennom denne innsatsen gjør vi det enklere å tilpasse undervisningen til den enkelte. Vi opprettholder friplassene i SFO (som rådmannen foreslo å kutte). Venstre har stått på lenge for å etablere meråpent bibliotek i Sola, og i budsjettet for 2018, realiseres også dette, sier Venstres gruppeleder Anja Berggård Endresen.

 

Les mer i Solabladet om budsjettet vårt.

Gruppeleder for Venstre i Sola, Anja Berggård Endresen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**