Mot et grønnere og rausere Harstad

Venstres landsstyre vil at OSL og Gardermoområdet skal fortsette å ligge i tet og utvikle seg som verdens mest miljøvennlige flyplass og å være en motor for utvikling, næringsliv og arbeidsplasser for hele Østlandet. , Venstre

Førstkommende fredag vedtas Harstad kommunes virksomhetsplan for de neste tre årene: her prioriteres fokusområder og her fordeles penger. Harstad Venstre har i felles politisk plattform med posisjonspartiene, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, grunnlaget som staker ut vår felles kurs, og gjennom en god budsjettprosess tydeliggjort konkrete politiske prioriteringene.

Venstre er miljøpartiet i norsk politikk, og vi er glad for å endelig nærme oss ferdigstilt ny klima- og miljøplan for Harstad kommune. Kommende år starter arbeidet med å sertifisere kommunen som Miljøfyrtårn. Dette bidrar til ei bevisstgjøring i alle deler av en stor organisasjon; og kan dermed bidra til en miljøgevinst utover selve sertifiseringsprosessen. Samtidig får vi på plass et Klimafond: hvor innbyggere med de gode ideer om klimatiltak i eget hjem kan søke. En felles satsning i virksomhetsplanen er sentrum: hvor byrommene Generalhagen og Ottar Håløygs plass utvikles videre. Sammen med en ny glød i sentrum med oppkjøp av kjøpesenteret, nytt parkeringsanlegg, sentrumsselskap og aktivitetsmidler håper vi å bidra til et levende sentrum. Venstre har store vyer for sentrum, og blant grepene på ønskelista er en byarkitekt. Det er det ikke rom for i denne omgang; men ideen bør holdes varm.

Venstre har en sosialliberal ideologi. Vi tror på et samfunn hvor vi både gir frihet til enkeltmennesket, samtidig som vi tar vare på hverandre. Frihet og ansvar forutsetter like muligheter til å bruke sine evner til det beste for seg selv og samfunnet. Mulighetene skapes gjennom kunnskap, og med dét har skole alltid vært en av Venstres virkelige kjernesaker. I vår felles politisk plattform er styrking av skolebibliotekene en av sakene som er viktige for Venstre. Et aktivt skolebibliotek kan ha en viktig rolle i grunnopplæringen i lesing, samtidig som det gir et godt grunnlag også for læringen i de andre fagene. Det er derfor en stor skuffelse når administrasjonen vurderer nedleggelse der hvor vi nettopp har et aktivt og integrert skolebibliotek: og med det understrekes behovet for en snarlig gjennomgang av skolebibliotekene våre: og et felles løft i Harstadskolen. Også der vil Venstre at Virksomhetsplanen skal stille krav.

 

Harstad Venstre har hvert år prioritert opp forebyggende helsearbeid. Tidlig intervensjon fremfor sen reparasjon gir vunne leveår, muligheten til å stå i jobb og spart samfunnsøkonomi. Mest sparer vi der vi treffer de yngste. En videre satsning på helsestasjon, skolehelsetjeneste og Familiens hus er viktig, og vi er glade for å være med på ei økning i finansieringen til Frisklivssentralen. Harstad Venstre håper at vi i årene som kommer også finner handlingsrom til å se på ei økning av helsestasjonen også for eldre.

Harstad Venstre har store ambisjoner for Harstadsamfunnet. Med økonomisk balanse har vi nå mulighet til å holde kursen, men med stramme økonomiske rammer er det samtidig et begrenset handlingsrom. Med klare prioriteringer klarer vi imidlertid å bidra til en grønnere og rausere retning for Harstad.

 

 

Maria Serafia Fjellstad

Varaordfører og kommunestyrerepresentant for Venstre,

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**