Venstre om kollektivtrafikk

“Venstre vil at det skal være både enkelt og billig å reise kollektivt. Derfor har vi de siste 10 årene kjempet for et stadig bedre kollektivtilbud i Oslo og Akershus samtidig som vi har villet holde prisene nede. Det kommer også Enebakk til gode.”

Les leserinnlegget i Enebakk avis skrevet av Solveig Schytz,gruppeleder for venstre og leder for hovedutvalg for samferdsel i Akershus og Lars Peter Østrem,Enebakk Venstre, hovedstyremedlem i Akershus Venstre.

https://www.enebakkavis.no/debatt/politikk/samferdsel/venstre-om-kollektiv-trafikk/s/5-12-58570

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**