Til innhold

Folk først - i et rausere og grønnere Enebakk

Enebakk Venstre

Vår politikk kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet. Vi er særlig opptatt av skole, miljø, småbedrifter og sosialt ansvar.

“Vi har lånt kloden av våre barnebarn, ikke arvet den fra våre besteforeldre.”
Indiansk ordspråk

Hjertesaker

 • Barnehage og skole

  Venstre mener at det er gjennom utdanning at vi utjevner sosiale forskjeller og gir alle like muligheter i livet.

 • Klima- og miljøvennlige lokalsamfunn

  En aktiv politikk på all forvaltning av natur og miljø vil også styrke beredskapen mot uønskede hendelser.

 • Enebakk Venstre vil sikre sårbar og verneverdig natur

  Enebakk har delansvar for store naturområder med et rikt biologisk mangfold som må brukes, skjøttes og vernes for framtida.

 • Helse og omsorg i lokalsamfunnet

  Et trygt og nært helsetilbud av høy kvalitet er viktig for at alle skal ha frihet og mulighet til å delta i samfunnet.

 • Et levende lokalsamfunn

  Et levende lokalsamfunn er med på å skape trivsel, bedre folkehelsen og å gjøre Enebakk til en mer attraktiv kommune å bo i

 • Flere arbeidsplasser i Enebakk

  Hvis man skal lykkes med å skape gode lokalmiljø, er det viktig at flest mulig kan bidra og inkluderes i arbeidslivet