Årsmøte Gloppen Venstre 2018

Styret i Gloppen venstre kallar inn til årsmøte.

Tid: Fredag 12.01.2018 kl 1900

Stad: Gloppen Hotell, Sandane.


Sakliste
1. Konstituering
1.1. Godkjenning av innkalling og sakliste
1.2. Val av møteleiar
1.3. Val av møtesekretær.
1.4. Val av to personar til å skrive under møteprotokoll
2. Årsmelding 2017
3. Rekneskap 2017
4. Fastsetting av lokallaget sin del av kontingent for 2018
5. Val av styrerepresentantar
6. Val av utsendingar til årsmøte i fylkeslaget
7. Innkomne saker til årsmøtet. (saker som skal fremjast for årsmøte må sendast til styret innan 8.januar.)

Etter møtet legg vi opp til ei uformell samling med mat og drikke. Kvar enkelt må betale
dette sjølv.

Vel Møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**