Viktig med rettsavklaring om ulv

Vi skal fortsette vår kamp for ulven, og nå er det viktig med en tydelig rettsavklaring, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen, Foto: iStock

– Norge skal ha en bærekraftig ulvestamme. Både det norske lovverket og våre internasjonale forpliktelser tilsier at vi må ta bedre vare på ulven i norsk natur. Derfor blir rettsaken som WWF har tatt initiativ til svært viktig for norsk ulveforvaltning, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

– Venstre er glade for at WWF har saksøkt staten og krever ny norsk ulveforvaltning. Dette er viktig fordi vi er mange som mener at stortingsflertallet har lagt seg på et bestandsmål som er for lavt for å innfri våre forpliktelser etter Bernkonvensjonen, understreker Elvestuen.

Ola Elvestuen påpeker at hovedutfordringen for den norske ulvestammen nå er at et flertall i Stortinget bestående av partiene Senterpartiet, Arbeiderpartiet, KrF, Høyre og Frp har åpnet for å skyte mer ulv gjennom å endre rovviltforskriften.

Naturmangfoldloven viktig

Naturmangfoldloven har vært en viktig del av diskusjonen om ulv i norsk natur det siste året. Denne loven legger føringene for ivaretagelsen av truede og vernede arter i norsk natur, blant annet ulv. Venstre sørget i forrige stortingsperiode, gjennom samarbeidsavtalen med regjeringspartiene og KrF, for at naturmangfoldloven ikke skulle endres. Dette var årsaken til at et forslag om endringer i loven ikke fikk flertall da saken ble behandlet i Stortinget i fjor.

Flertallet endret rovviltforskriften

Selv om Senterpartiet, Arbeiderpartiet, KrF, Høyre og Frp ikke fikk endret Naturmangfoldloven, vedtok imidlertid et flertall av partiene i Stortinget å be regjeringen endre rovviltforskriften, slik at hjemmelsgrunnlaget for lisensfelling av ulv skulle utvides. Det er bakgrunnen for den ulvejakten som det nå er åpnet for. Venstre gikk mot endring av rovviltforskriften i Stortinget, men ble dessverre nedstemt.

Lær mer om Venstres politikk: Dyr har en egenverdi


– Utfordringen er at et flertall i Stortinget ønsker å ta ut flere ulver, til tross for at det neppe er i tråd med Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Det beklager vi sterkt, fordi ulv er en del av norsk natur. Vi skal fortsette vår kamp for ulven, og nå er det viktig med en tydelig rettsavklaring, sier Elvestuen.

– Vi kan ikke ha vilkårlig nedskyting av den norske ulvestammen. Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen skal sikre en bærekraftig ulvestamme i Norge, og at vi tar ansvar for den skandinaviske ulvestammen her i landet. Derfor er også WWFs initiativ viktig, og det er vanskelig å se for seg at vedtaket om å åpne for den ulvejakten som nå pågår kan bli stående etter behandling i domstolen, avslutter han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**