Styret i Holmestrand Venstre

På årsmøtet i Holmestrand Venstre ble følgende personer valgt:

Henning Nilssen – Leder

Kim Hjardar – Nestleder

Herulf Johansen – Kasserer

Varamedlemmer:

Emil Hardersen

Ole Kristian Velstadbråten Bangås

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**