Årsmøte 2018 – Naustdal Venstre

Wikimedia Commons

Dato : 1. februar 2018

Tidspunkt : kl. 18.00

Stad : Førde Rådhus

Førde V og Jølster V held årsmøte på same tid og stad. Møta blir i ulike rom. Vi samordnar dette grunna skipingsmøte for Sunnfjord Venstre umiddelbart etter årsmøta.

Saker de vil ta opp i årsmøtet må vere underteikna i hende seinast 25.januar.Merk at saker som val og budsjett ikkje er med, grunna skiping av nytt lokallag.

Årsmelding, skipingsdokument etc vert tilsendt så snart dei er klare.

  1. Opning og konstituering
  2. Val av to representantar til å skrive under protokollen
  3. Godkjenning av årsmelding 2017
  4. Godkjenning av rekneskap 2017
  5. Val av delegatar til fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane V 10. og 11. februar
  6. Samanslåing av lokallaga Førde, Gaular, Jølster, Naustdal i 2018
  7. tilkomne saker

Eivind Husabø

Lokallagsleiar

Naustdal V

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**