Styret og gruppene i Sunnfjord Venstre

Daniel Lira tar over som leier i Sunnfjord Venstre etter Vigdis Tonning.

Ta gjerne kontakt med oss i styret:

Kommunestyregruppa i Sunnfjord: