Gode grunner til å bli

«Should I stay or should I go»? Vi tror at mange i Venstre i det siste har stilt seg det samme spørsmålet som The Clash gjorde i sangen fra 1982. En av oss som skriver dette innlegget har innrømmet at han har stilt seg spørsmålet. Men det er mange gode grunner til å bli. Vi vil her trekke frem noen.

Vi er overbevist om at Venstre lokalt har en viktig rolle. Det ser vi når vi arbeider med byutvikling, kampen mot barnefattigdom, forutsigbarhet for innbyggere og utbyggere i byggesaker og gode vilkår for kultur og frivillighet. Vi tror også at vi oppleves som en viktig stemme for åpenhet og lokaldemokrati.

Det er også på nasjonalt nivå viktig med et sosialliberalt parti som sloss for de viktige sakene, uten binding til særinteresser. La oss nevne noen eksempler, som har blitt aktualisert og styrket i forbindelse med at Venstre har gått inn i regjeringen.

Kampen mot barnefattigdom. Høsten 2016 sørget Venstre i Grimstad for at det skulle bli gratis korttidsplasser i SFO for barn fra familier med dårlig råd. Det har vært en kampsak for Venstre både lokalt og nasjonalt.

Hele kommunestyret stiller seg nå bak dette. Det tok litt tid, men nå er ordningen på plass i kommunen.

Venstre har i forbindelse med regjeringsforhandlingene fått gjennomslag for at dette skal innføres i hele landet.

Universitetet. Grimstad er en universitetsby. At Iselin Nybø fra Venstre nå har blitt minister for forskning og høyere utdanning er vi overbevist om at UiA vil merke på en positiv måte. Vi i Grimstad Venstre vil også stadig minne statsråden om at vi har universitetet i byen vår, og sørge for at hun er godt orientert om de ønsker og behov universitetet har.

Kultur. Alle som kjenner Venstre i Grimstad kjenner også vårt engasjement for kultur. For mange av oss er dette en av de viktigste årsakene til at vi har engasjert oss i politikk og valgt Venstre som vårt parti.

At Trine Skei Grande nå er kulturminister, er vi både glade for og stolte over. Vi registrerer også at kulturlivet over hele landet har store forventninger til henne. De forventningene tror vi hun vil innfri.

Klima og miljø. Regjeringserklæringen for den blå-blå regjeringen i 2013 nevnte ikke klima som en av de største utfordringene vi står overfor. Med Venstre sin inntreden er det nå løftet opp til et av de viktigste satsingsområdene.

Vi er sikre på at en miljøstatsråd fra Venstre er nettopp det landet trenger når vi nå skal få til et grønt skifte, og kutte utslippene. At vi endelig får til en avvikling av pelsdyrhold er en milepæl for dyrevelferd, og ville ikke ha skjedd uten at vi gikk inn i regjeringen.

Integrering. Den nye regjeringserklæringen slår fast at: «Innvandring er en kilde til nye impulser og kulturell utveksling. Variasjon bidrar til nytekning, innovasjon og kreativitet». Dette er en formulering som helt tydelig reflekterer Venstre sitt grunnsyn. Vi er også sikre på å gi ansvaret for integrering til kunnskapsministeren er et godt og helt nødvendig tiltak.

Regjeringen er helt fersk. Vi ser at det er mange usikkerhetsmomenter knyttet både til forhold i Stortinget og hvordan samarbeidet internt i regjeringen vil fungere. Men hvis regjeringen leverer, og det tror vi Venstre vil sørge for at den gjør, så kan det alene være grunn god nok til å gå inn i og bli i regjeringen. Hvis den ikke lever opp til forventningene, så vet Venstre sentralt at det er svært alvorlig med tanke på det lokale engasjementet fremover.

Vi garanterer også at hvis Venstre ikke leverer i regjering, så vil vi si ifra. Vi vet at vi har en partiledelse som er lydhør.

Anne Mo Grimdalen

Leder Grimstad Venstre

Arnt Gunnar Tønnessen

Gruppeleder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**