Siste årsmøte i landets eldste lokallag

Eidsberg Venstre – eldst og yngst
Eidsberg Venstre årsmøtet 2018
Eidsberg Venstre avholdt sitt siste årsmøte 28. Januar 2018.
Som eldste norske lokallag av noe politisk parti var det med litt vemod – og mye fremtidsoptimisme vi gjennomførte årsmøtet denne gangen.
Nå skal vi inn i Indre Østfold Venstre. Det gleder vi oss over.
Eidsberg Venstre har hatt en aktiv rolle for å skape nettopp Indre Østfold kommune. Vår region har behov for en slik reform. At Eidsberg kommune tar del i kommunesammenslåingen er Eidsberg Venstre en direkte årsak til. Å stå på utsiden ville vært svært krevende for kommunen vår, derfor valgte vi å stå på for at vår kommune skulle ta del i dette. Og slik ble det.
Nå skal det bygges nytt lokallag – basert på blant annet på folkevalgt-tradisjoner fra vårt nesten 140 år gamle lokallag. Venstrelaga i regionen har imidlertid hele 135 års erfaring med samarbeid – siden Vinstrelaga i Smaaleni samarbeidet om et stort folkemøte på Mysen gård som samlet flere tusen mennesker i 1883. Det er en stund siden.
Lokalpolitikk er spennende, lærerikt og givende. Men i vår tid kan det komme ukvemsord på SMS og sosiale medier, dersom man har stukket nesa frem og anbefalt lokalsamfunnet sitt en retning man mener er fornuftig. Uredd og tydelig – er ikke alltid egenskaper som publikum applauderer på sosiale medier. Ombudsrollen som folkevalgt kan noen ganger kreve at du gjør modige steg, som betyr mye for den enkelte innbygger. Og skal du få gjennomslag for dine hjertesaker – må du forberede deg på langvarig konsekvent hard jobbing over år. Men så vinner du noen kamper, får gjennomført en endring til det bedre, lærer mye om lokalsamfunnet ditt, og blir kjent med mange engasjerte mennesker.
Eidsberg Venstre vil ta med seg sine grunnholdninger inn i Indre Østfold Venstre. Venstre er et liberalt parti, med godt utviklet sosial og grønn samvittighet. Vi er ikke størst, men vi er ofte først – med de gode ideene og løsningene.
Eidsberg Venstre vil ønske å forme Indre Østfold kommune til en fremoverlent, digitalisert, grønn og innovativ ny kommune – som ivaretar samfunnets yngste og svakeste på en slik måte at de får reelle muligheter for å bli aktive bidragsytere for vår felles fremtid. Vi vil verne om jord-, skog- og natur-interesser for fremtidens generasjoner. Vi vil bygge den nye kommunen på en realistisk og bærekraftig økonomisk grunnmur. Og vi vil kjempe for at den nye store kommunen skal stå lenger frem i køen når statlige arbeidsplasser, større institusjoner og andre muligheter skal etableres i randsonen av Stor-Oslo.
Eidsberg Venstre takker for nærmere 140 års tillit i lokalsamfunnet – og håper det nye litt større lokalsamfunnet vil ønske Indre Østfold Venstre velkommen – som en tydelig uredd liberal grønn stemme for bærekraft og sosial utvikling. Og for oss blir du like viktig – enten du bor i Hærland, Båstad, Havnås, på Ringvoll, i Tomter, i Mørk-kroken, ved Lyseren, i Askim eller i Mysen.
Årsmøtet Eidsberg Venstre
28.01.2018
Stiftet 1881
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**