Tredeling av foreldrepermisjon innføres fra sommeren

Foto: Anna Dåsnes

I regjeringsplattformen fikk Venstre gjennomslag for å innføre tredelt foreldrepermisjon. Nå varsler regjeringen at endringen kan tre i kraft for barn født f.o.m. 1. juli i år. – jeg er veldig glad for at statsråden følger det opp så raskt, sier familiepolitisk talsperson i Venstre, Grunde K. Almeland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland varsler nå at hun raskt vil fremme en sak for Stortinget, slik at endringen kan tre i kraft for barn født f.o.m. 1. juli i år.

– Dette var en viktig sak for Venstre i regjeringsforhandlingene, og jeg er veldig glad for at statsråden følger det opp så raskt. Nå får pappaer en lengre permisjonskvote enn de noen gang tidligere har hatt, og det er en mulighet jeg er sikker på at både fedre, mødre og ikke minst barna vil ha stor glede av, sier familiepolitisk talsperson i Venstre, Grunde K. Almeland, til NTB.

Arbeiderpartiet har varslet at vil bidra til en rask behandling og sikrer flertall i Stortinget for forslaget.

Det var Venstres landsmøte som i 2017 vedtok at foreldrepermisjonen bør deles i tre like deler.
Det var Venstres landsmøte som i 2017 vedtok at foreldrepermisjonen bør deles i tre like deler.

Likestilling

– Denne ordningen vil gi fleksibilitet for familiene til å velge de løsningene som passer best, samtidig som vi vet at likestilling hjemme også gir mer likestilling i arbeidslivet, sier Helleland til NTB.

Endringen har i utgangspunktet ikke budsjettkonsekvenser.

– Ifølge Arbeids- og velferdsdirektoratets beregninger vil det ikke medføre merkostnader å øke fedrekvoten fra 10 til 14 uker. I forbindelse med spørsmål til statsbudsjettet for 2018 fastholdt direktoratet at tredeling ikke vil ha budsjettmessige konsekvenser, sier Helleland til NTB.

Tredeling en valgkampsak

Det var Venstres landsmøte som i 2017 vedtok at foreldrepermisjonen bør deles i tre like deler, i forbindelse med behandlingen av vårt stortingsvalgprogram. Tredeling av foreldrepermisjonen var en viktig valgkampsak for Venstre i høstens stortingsvalg.

Les: Helleland varsler ny foreldrepermisjon i ekspressfart

– Dette viser at det kan være kort vei fra landsmøte vedtak i Venstre til at politikken settes ut i live. Jeg er stolt over at vi så raskt kan levere på et av valgløftene våre, i en sak som er viktig for barn og familier over hele landet, avslutter Almeland.

[mc4wp_form id=”200299″]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**