Mistro og tiltro i eldreomsorgen i Moss

Foto: Colourbox.com

Arbeiderpartiet og det nye styringsflertallet i Moss har mistro både til private som gir omsorgstjenester og til innbyggerne som ønsker å velge disse. Mens Ap, Rødt, MDG og SV har mistro, har Venstre tiltro til at innbyggerne både ønsker å velge og bruker fornuft når de velger.

Da Venstre var med og styrte i Moss innførte H, FrP, V og KrF fritt brukervalg i kommunens hjemmebaserte tjenester. Vi mener at innbyggerne selv skal kunne få velge hvem de vil ha inn i sitt hjem for å gi dem hjelp. I år avvikler Ap, Rødt, MDG og SV denne ordningen – selv om mange av de som mottar denne tjenesten ønsker å kunne videreføre valget av private leverandører.

Rødt har i avisa sagt at de ikke har noe mot at innbyggerne skal få velge når det gjelder hjemmebaserte tjenester. Likevel støtter Rødt de andre i styringsflertallet og gjør dermed det motsatte, til tross for at dette ikke er nedfelt i samarbeidsavtalen mellom de fire styringspartiene. Hadde Rødt gjort som de sa i avisa hadde det vært flertall i Moss for å støtte innbyggernes ønske om å få velge.

Samtidig skriver helsepolitikerne til Ap i avisa at «Vi skal høre på brukerne gjennom undersøkelser og dialog, og utnytte midlene til best mulig tjenester.» Her kunne jeg falt for fristelsen til å diskutere økonomi og best mulig bruk av pengene. I stedet for å slå hverandre i hodet med tall avventer jeg heller regnskapene framover – for de vil gi oss de reelle tallene.
Jeg synes heller det er viktigere å se på hva brukerne mener om fritt brukervalg.

For vi har undersøkelser om dette. Den siste som omhandlet hjemmetjenestene ble behandlet i Helse- og sosialutvalget 5. desember i fjor. Dette var før bystyret behandlet saken om å fjerne fritt brukervalg. Her hadde altså Ap og de andre full mulighet til å «høre på brukerne gjennom undersøkelser» før de bestemte seg.

Ingen av de fire private leverandørene ble vurdert dårligere av brukerne enn den beste av kommunens soner for hjemmetjenester. Det betyr ikke at kommunen leverer dårlige tjenester, men det betyr at de som mottar tjenestene i noe større grad er fornøyd med tjenestene fra private leverandører.

I undersøkelsen var det mulig å lese hva brukerne selv hadde gitt av kommentarer ut over de faste spørsmål. Her ser vi at flere av de private leverandørene blir nevnt konkret av brukere som skriver at de er fornøyd med dem. Ap og de andre kunne valgt å «høre på brukerne gjennom undersøkelser», men de gjorde ikke det. De valgte heller å avvikle bruken av private leverandører i hjemmebaserte tjenester.

Både Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede ønsket å beholde fritt brukervalg i hjemmebaserte tjenester. De ble ikke lyttet til. Kan dette skyldes mangel på «undersøkelser og dialog» fra Ap, Rødt, MDG og SV?

Et lite apropos; Neste brukerundersøkelse i hjemmebaserte tjenester gjennomføres i 2020. Ap, Rødt, MDG og SV trenger derfor ikke anstrenge seg for å lytte til brukerne på dette området framover. I 2020 er valgperioden over og gamle Moss kommune er nedlagt.

Hva skjer nå som flertallet har bestemt seg for å avvikle fritt brukervalg i hjemmebaserte tjenester? Jo, de private leverandørene legger selvsagt ned sine tjenester og kommunen må begynne å ansette folk for å overta. Da må det utarbeides planer for det. Det kan sikkert være nyttig for kommunen å vurdere å ansette mange av disse menneskene som har jobbet i hjemmebaserte tjenester for de private leverandørene. For kommunen har jo ikke nok ansatte til å bare ta over tjenesten.

Da saken ble behandlet i bystyret foreslo derfor Venstre blant annet å evaluere kvalitet, tjenesteform, drift og organisering av de hjemmebaserte tjenestene. Venstre ønsket å lære om styrker og svakheter og hvilke forbedringer vi kunne gjøre i tjenestene framover.

Venstre ønsket også å vurdere muligheten for hele stillinger og hvilke endringer det ville medført i driften av de hjemmebaserte tjenestene. Samtidig ønsket Venstre å kartlegge hvor mange av de ansatte hos de private leverandørene som ønsker å bli med og jobbe i kommunen når den skal være eneste leverandør.

Det ville ikke Ap, Rødt, MDG og SV.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**