Massedeponi Hobøl

Venstre om massedeponi i Indre Østfold

Venstrelaga i nye Indre Østfold kommune ønsker ikke at Norges kanskje største massedeponi skal anlegges i Hobøl. Det er ikke et lokalt ansvar å være søppeldynge for hele Øst-Viken.

Hensyn til miljø, vannmiljø, rasfare, natur, nærmiljø og nabohensyn, trafikksikkerhet, sikker skolevei, transportbehov, støv og støy må ivaretas. De foreslåtte massedeponi-planene i Hobøl har en rekke utfordringer knyttet til de nevnte hensyn.

Naboer vil påvirkes negativt gjennom bl.a. støv og støy. Størrelsen på deponiet gjør at dette varer opp mot 30 år. Man vil få sterkt økt trafikk på en allerede sterkt belastet FV 120 med høyere ulykkesrisiko og stor belastning på en vei som ikke er laget for slik tung belastning. FV 120 er også er skolevei. I tillegg løper man risiko for avrenning til Hobølelva og Vansjø – som er drikkevann for Moss, hvor det har vært lagt ned en betydelig innsats de siste årene for å bedre vannkvaliteten gjennom Morsaprosjektet.

Alle disse forhold taler sterkt mot å legge landets kanskje største massedeponi på den foreslåtte lokaliteten.

Venstrelaga i Indre Østfold sier derfor nei til dette planlagte massedeponi i Indre Østfold.

I nye Indre Østfold kommune må man ta hensyn til behovet for massedeponi, og hvor det er mest hensiktsmessig at slike deponi plasseres. Hensyn til miljø og sikkerhet (avrenning, støy, trafikksikkerhet, egnet vei og belastning av denne m.v.) må stille først i rekken.

Venstrelaga i Indre Østfold er positive til å finne gode løsninger for deponi og areal i den nye kommunen, men sier nei til dette planlagte i Hobøl av nevnte hensyn.

Venstrelaga i nye Indre Østfold kommune v/

Eirik Romstad (Hobøl V)

Synnøve W Ihlebekk (Hobøl V)

Sølve Egeland (Spydeberg V)

John Altenborn (Askim V, Tosebygda)

Ingunn H Hensel (Eidsberg V og Fellesnemda Indre Østfold)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**